Bereikbaarheid & Verkeer

Verkeersveiligheid Vestdijklaan vergroot met herinrichtingsplan

De Vestdijklaan in De Wijert krijgt een nieuwe inrichting. De plannen daarvoor zijn ontwikkeld in samenspraak met omwonenden en gemeente. Bijzonder is dat niet alleen is gekeken naar verkeersveiligheid, maar ook naar vergroening en klimaatadaptatie, zo meldt de gemeente Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Verkeersveiligheid Vestdijklaan vergroot met herinrichtingsplan
Verkeersveiligheid Vestdijklaan vergroot met herinrichtingsplan

Meer groen in de straat en een betere verkeersveiligheid. Omwonenden van de Vestdijklaan in de wijk De Wijert hadden deze wensen al twee jaar lang hoog in het vaandel. Bewoners en gemeente werkten daarop samen aan een herinrichtingsplan, waarin vergroening, klimaatadaptatie en verkeersveiligheid hand in hand gaan.

De Vestdijklaan is een lange straat in de Wijert Zuid die intensief wordt gebruikt door fiets-, auto- en busverkeer.  Al bij de totstandkoming van het programma Wijkdeal De Wijert, in 2017, gaven omwonenden en gebruikers van deze straat aan de verkeers-situatie zeer onveilig te vinden, vooral het gedeelte tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de oversteek bij het Ina Boudierplantsoen. Metingen bevestigden dat in dit gedeelte van de straat inderdaad te hard wordt gereden en dat sprake is van sluipverkeer.

Meer groen

Tegelijkertijd was de Vestdijklaan een nogal kale laan. Als gevolg van de aanleg van kabels en leidingen moest Enexis in 2017 een tiental bomen rooien. Het beleid van de gemeente is erop gericht het rooien van bomen te compenseren. Een andere wens van bewoners was dan ook: meer groen in de straat.

Parkeerplaatsen

Bewoners en gemeente werkten daarop samen aan een nieuwe, integrale herinrichting van de Vestdijklaan. De resultaten: het originele aantal bomen wordt verdubbeld, en de bomen krijgen een brede planstrook zodat ze tot volle wasdom kunnen komen. In plaats van stenen parkeerplaatsen  komen er groene, waterdoorlatende parkeerplaatsen.

Tot slot: het gebied, dat nu nog een 50 km zone is, wordt omgezet naar een 30km zone. De gemeente past hierbij ook  het wegprofiel aan naar 30 km. Met het geplande groen en de extra bomen zal naar verwachting de leefkwaliteit van de nu erg kale Vestdijklaan toenemen en kan het zich met recht weer ‘een laan’ mogen noemen.

Hand in hand

“Een mooi voorbeeld van een gelijkwaardige samenwerking tussen gemeente en bewoners, waarin vergroening, klimaatadaptatie en verkeersveiligheid hand in hand gaan”, meent wijkwethouder Glimina Chakor. Op de inloopavond van 2 oktober was de conclusie van bewoners en professionals: er ligt een mooi plan. Als de raad het hier mee eens is, voert de gemeente het plan in 2020 uit.