Economie

Krapte arbeidsmarkt houdt komende jaren aan in Groningen

In 2023 groeit het aantal banen in Groningen nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil. Toch zal het vinden van personeel lastig blijven, stelt het UWV. Dat komt met name door vergrijzing, en door een mismatch tussen wat werkgevers en werkzoekenden van elkaar vragen en elkaar te bieden hebben.


Leestijd: 2 minuten

Kleinere banengroei lost personeelstekorten niet op

Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen flink in de arbeidsmarktregio Groningen. Er kwamen meer dan 21.500 banen bij. De milde economische recessie zorgt momenteel voor een beperkte afkoeling van de arbeidsmarkt. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei in een lagere versnelling en valt die bijna stil in 2024. In de industrie, financiële dienstverlening, transport en bouw krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en groothandel nog wel groeit.

Ondanks de kleinere banengroei, blijft het in veel beroepen de komende jaren toch moeilijk om personeel te vinden. Door oorzaken als vergrijzing, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers is er meer nodig dan een afkoelende economie om de personeelstekorten op te lossen.

Komende jaren gaan nog veel meer mensen met pensioen

De afgelopen twintig jaar steeg het aantal inwoners van 65 jaar en ouder sterk; met 54 procent in de arbeidsmarktregio Groningen. Het aantal jongeren tot 20 jaar daalde juist. Op dit moment is 22 procent van de inwoners in Groningen 65-plus. Daarnaast heeft nog eens bijna 21 procent van de inwoners een leeftijd van 50 tot 65 jaar. Zij schuiven de komende jaren geleidelijk door richting pensioen.

De groep die de arbeidsmarkt verlaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is groter dan de aanwas vanuit jongere leeftijdsgroepen. Hierdoor houdt de krapte voorlopig aan. In sectoren als transport, openbaar bestuur, onderwijs, zorg & welzijn en industrie speelt dit nog sterker, omdat daar nu al relatief veel 60-plussers werken.

Anders kijken en belemmeringen wegnemen

De oplossing? Anders kijken en belemmeringen wegnemen, adviseert het UWV. “De personeelstekorten zijn niet ineens voorbij nu de economie in een lagere versnelling staat”, zegt Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV. “Dat is misschien wel de belangrijkste opdracht voor de arbeidsmarkt in de komende jaren. Het dwingt werkgevers, maar ook werkzoekenden en andere partijen op de arbeidsmarkt, anders te kijken en te doen dan voorheen.”