Nieuws

Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria willen representatief gemeentebeleid  in Groningen

Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria willen de gemeenten in onder andere Groningen helpen bij het opstellen van een representatieve coalitie waar ook vrouwen en minderheden een plek in krijgen. Dat staat in een brief die de twee organisaties vrijdag aan veertig gemeenten hebben verstuurd.


Leestijd: 1 minuut

Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria willen representatief gemeentebeleid  in Groningen
Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria willen representatief gemeentebeleid  in Groningen

Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, stellen dat de noordelijke gemeentebesturen geen goede representatie vormen van de inwoners die zij vertegenwoordigen. Zo waren in Groningen in 2019 33 procent van de raadsleden en slechts 27 procent van de wethouders vrouw.

Bij de representatie van mensen van kleur of met een migratieachtergrond in raden en colleges blijft het Noorden helemaal achter, vinden de organisaties, terwijl de maatschappij de afgelopen decennia rap van samenstelling is veranderd. In navolging van Stem op een Vrouw vragen Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria aandacht voor diversiteit en inclusiviteit in politiek en bestuur, juist bij de vorming van de nieuwe colleges van B&W.

Het gaat de twee organisaties niet om representatie alleen: gemeentebeleid dat oog heeft voor gender, diversiteit en inclusie leidt volgens hen tot effectiever beleid. Aan de hand van vijf thema’s die veel facetten van de gemeente raken – zoals het dichten van de loonkloof, het bieden van een veilige werkomgeving en het indammen van straatintimidatie – geven Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria concrete tips voor een inclusief collegeprogramma in de brief.

De gekozen volksvertegenwoordigers kunnen met deze handreikingen het verschil maken voor hun inwoners als het gaat om gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender, afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, opleiding, beperking, huidskleur en sociale status, aldus Stichting Aletta Jacobs Noord-Nederland en Atria.

https://twitter.com/StAlettaJacobs/status/1505485399388524546