Nieuws

Ring Zuid kost de provincie zeker meer dan 78 miljoen euro extra

De aanpak van de zuidelijke ringweg gaat de provincie Groningen zeker 78 miljoen euro meer kosten dan eerder was begroot. Het financiële gat is mogelijk nog groter, omdat niet bekend is geworden welk deel van het verlies voor de rekening van Aannemerscombinatie Herepoort komt.


Leestijd: 3 minuten

Ring Zuid kost de provincie zeker meer dan 78 miljoen euro extra
Ring Zuid kost de provincie zeker meer dan 78 miljoen euro extra

Voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke ringweg was een budget van 642 miljoen euro beschikbaar. Het project kwam echter in zwaar weer te zitten. Inmiddels is er al spraken van een vertraging van drie jaar. Ook werd bekend dat die vertraging veel geld gaat kosten. Over de verdeling van de pijn is lang onderhandeld. "Dit is een overeenkomst waarin iedereen z'n zuur moet pakken. We verdelen de pijn, maar het project kan wel worden afgerond", zegt gedeputeerde Fleur Gräper, die aangeeft dat Provinciale Staten nog wel het akkoord moeten goedkeuren.

Akkoord
De gedeputeerde maakte dinsdagavond bekend dat er nu een akkoord is tussen de provincie en de bouwers van de weg. Ook is nu bekend geworden dat de provincie zeker 78 miljoen euro (inclusief BTW is dat 94 miljoen euro) aan meerkosten voor de rekening krijgt. Daarin zit een reservering van 37 miljoen voor risico's die nog later naar boven komen. 

Belangrijk onderdeel van het akkoord is dat goed is gekeken naar welke risico's er mogelijk nog zijn. Mochten er weer problemen zijn, die niet veroorzaakt zijn door de provincie als opdrachtgever, dan komen die voor de rekening van de aannemer. De Duitse bouwbedrijven in de aannemerscombinatie hebben een garantie afgegeven dat ze financieel voldoende gezond zijn om het project ook af te kunnen ronden. 

Ook zijn er afspraken gemaakt over een maximale uitloop van drie jaar. Volgens Bert Kramer van Combinatie Herepoort is de oplevertermijn van 2024 goed haalbaar. Het project kan met het nieuwe akkoord ook volgens afspraak worden afgerond. 

Rijkswaterstaat
De provincie wilde aanvankelijk dat ook Rijkswaterstaat zou meebetalen aan de meerkosten van de uitvoering van het project. Dat gaan ze niet doen. Volgens Jean Luc Beguin, directeur Grote Projecten, worden er wel extra kosten betaald die nodig waren voor de voorbereiding van het project. 

Totale overschrijding
De totale overschrijding van de aanvankelijke aanneemsom is overigens veel hoger dan de 78 miljoen euro die nu wordt bijgelegd. De provincie had in eerste instantie ook al extra geld gereserveerd voor tegenvallers. Volgens gedeputeerde Gräper is het lastig om precies uit te leggen om hoeveel geld het gaat, omdat de provincie ook heeft gevraagd om meerwerk. Ook zijn de kosten van het project opnieuw geïndexeerd. Het gaat mogelijk wel om een totale kostenoverschrijding van zo'n 200 miljoen euro, die nu met de extra bijdrage van de provincie (78 miljoen), het oorspronkelijke risicopotje en een onbekende bijdrage van de aannemer is gedekt. 

N33 naar Appingedam en Wunderline
Van de meerkosten wordt 59,2 mijoen euro gehaald uit de beschikbare middelen van het project N33 Midden, de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Bij dit project wordt wel gewerkt aan het voorbereiden van het Tracébesluit, maar de provincie moet op zoek naar extra middelen om het gat te dichten. De overige 18,8 miljoen euro komt uit het project voor de Wunderline, de snelle treinverbinding tussen Groningen en Bremen. Overigens zou over de financiele dekking van dat project pas in 2023 een besluit worden genomen. 

Bedrijfsgevoelige gegevens
Het financiële gat voor de aanleg van de nieuwe ringweg is waarschijnlijk nog hoger. Ook Combinatie Herepoort leidt verlies. Hoe hoog dat bedrag is, wordt niet bekend gemaakt. Volgens de provincie zijn dat bedrijfsgevoelige gegevens, die het bedrijfsbelang van de partijen in de aannemerscombinatie kunnen schaden. Gedeputeerde Fleur Gräper heeft besloten om die schadepost dan ook niet openbaar te maken. 

Geduld is op de proef gesteld
Volgens gedeputeerde Gräper is het geduld van iedereen op de proef gesteld. "Mooie dingen duren soms lang. Maar met deze overeenkomst kunnen we echt weer met z'n allen vooruit", aldus de gedeputeerde. 

Volgens Peter Westra van Combinatie Herepoort kan er nu ook weer verder worden gebouwd aan de zuidelijke ringweg. "We kunnen niet wachten om daarmee verder te gaan", zegt hij. 

Ook Jean Luc Beguin, directeur Grote Projecten bij Rijkswaterstaat, vindt het belangrijk dat er nu een overeenkomst is waar de opdrachtgever en de opdrachtnemer mee verder kunnen. "Er is nu een basis om het project te realiseren." 

Volgens Philip Broeksma, wethouder van de gemeente Groningen, is het belang van het afronden van het project groot. "De zuidelijke ringweg speelt een sleutelrol in de bereikbaarheid van de stad en de regio. Het is goed dat de financiele angel er nu uit is. De werkzaamheden zorgen echter wel langer voor hinder."