Nieuws

Raadslid waarschuwt voor muizenplaag in Groningen

De Stadspartij in de gemeenteraad van Groningen vreest dat een muizenplaag die Friesland parten speelt, ook gevolgen zal krijgen voor de gemeente Groningen. Mariska Sloot, gemeenteraadslid voor deze partij, vreest dat er een trek van zowel ratten als muizen naar Groningen zal ontstaan en heeft over de kwestie schriftelijk vragen gesteld aan B&W.


Leestijd: 1 minuut

Gemeente Groningen: muizenplaag niet aan de orde; Raadslid gelooft dat niet
Gemeente Groningen: muizenplaag niet aan de orde; Raadslid gelooft dat niet

De provincie Groningen is met name een landbouwgebied en vanuit Friesland zijn al meldingen van grote aantallen muizen op het land. In de buurgemeente Westerkwartier wordt al met zorg naar deze ontwikkeling gekeken.

‘Er wordt een grotere overlast van deze knaagdieren verwacht en één van de redenen is een Europese verordening die verbiedt om bestrijding toe te passen met chemische middelen vanaf 2023 binnenshuis. Buitenshuis is al lastig. Bij grotere aantallen van muizen en ratten is het niet onvoorstelbaar dat deze dieren trekken naar plaatsen waar voedsel te vinden is en dat is behalve op het land, in schuren en woonhuizen’, zo schrijft mevrouw Sloot.

Dat betekent dat er een trek van muizen en ratten naar de steden en dorpen kan ontstaan.

Zij wil van B en W onder meer weten welke zijn de door de gemeente Groningen getroffen maatregelen zijn om plaagvorming van ongedierte (als met name muizen en ratten) nu en in de toekomst te voorkomen?

‘Van muizen en ratten is bekend dat zij vaak overbrengers zijn van ernstige ziekten en hierdoor een gezondheidsrisico zijn voor mens en dier. Is er overleg met organisaties als de GGD om gezondheidsrisico’s nu en na 2023 tot een minimum te beperken? Zijn er alternatieve bestrijdingswijzen voorhanden om plaagvorming nu en in de toekomst te voorkomen?’, aldus Mariska Sloot.

(Foto boven en meer informatie: ongediertebestrijding.com)