Nieuws

Woningcorporaties uiten zorg over verhoging onroerendezaakbelasting

De gemeente Groningen laat de onroerendezaakbelasting met acht procent stijgen om een sluitende gemeentebegroting 2020 te kunnen realiseren. Ook wordt er onder andere bezuinigd op onderhoud in wijken en lopen plannen voor wijkenergie vertraging op.


Leestijd: 1 minuut

Woningcorporaties uiten zorg over verhoging onroerendezaakbelasting
Woningcorporaties uiten zorg over verhoging onroerendezaakbelasting

Meerdere Groningse woningcorporaties hebben in een brief naar de gemeente Groningen hun zorgen geuit over de verhoging van de onroerendzaakbelasting (ozb). De ozb wordt in Groningen met 8 procent verhoogd, en ook wordt er bezuinigd op onderhoud in wijken en lopen plannen voor wijkenergie vertraging op.

Het gaat om de corporaties Nijestee, De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg. De corporaties zeggen begrip te hebben voor de financiële situatie van de gemeente, maar vrezen voor de consequenties. De voorgestelde ozb-verhoging kost de corporaties € 900.000 extra per jaar. Door deze verhoging kunnen de corporaties bijvoorbeeld 250 sociale huurwoningen minder bouwen of bijna een kwart minder uitgeven aan leefbaarheid. 

Behoefte aan meer

De Groningse woningcorporaties geven aan dat er juist behoefte is aan meer: meer woningen voor begeleid wonen, meer woningen voor reguliere woningzoekenden, meer huisvesting voor verwarde personen en meer woningen voor middeninkomens.

In de komende vijf jaar willen De Huismeesters, Lefier, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg en Nijestee ruim 3.000 nieuwe woningen bouwen, 9.000 woningen verduurzamen en de wijkaanpak verder uitrollen. Ze geven in de brief aan dat de hervormingen van de gemeente Groningen hen dwingen tot keuzes die nadelig zijn voor hun huurders en woningzoekenden in de stad. Dit willen zij graag voorkomen. De corporaties vragen de gemeente Groningen om samen op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen, zodat zij kunnen blijven werken aan voldoende goede, betaalbare en duurzame woningen in leefbare buurten. Vooral voor mensen met een laag inkomen.