Wonen

Provincie: 8 ton in strijd tegen krapte op woningmarkt

De provincie Groningen en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben 8 ton beschikbaar gesteld voor onder andere versnelling van de woningbouw. De provincie benadrukt dat geld bestemd is voor planvorming en niet voor de woningbouw zelf. Doel van de subsidie is om het huidige woningtekort zo snel mogelijk te verkleinen, zodat alle Groningers een woning kunnen vinden die bij hen past.


Leestijd: 1 minuut

CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen
CBS: veel Groningse jongeren willen verhuizen

“Er is in de provincie Groningen sprake van krapte op de woningmarkt, zowel kwalitatief en kwantitatief”, zo zegt Gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “Voor veel mensen is het moeilijk om een goede, betaalbare woning te vinden. Het is dus belangrijk dat er zo snel mogelijk nieuwe woningen worden gebouwd. Met deze subsidie kunnen we aan de voorkant de woningbouw versnellen en ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt voor Groningers om een passende woning te vinden.”

Woningtekort verkleinen

De subsidieregeling is bedoeld voor gemeenten en gaat donderdag van start. Met deze subsidie kunnen gemeenten tijdwinst boeken in de planvorming en daarmee ook in de uiteindelijke oplevering van woningen, zo stelt de provincie.

Van weilanden naar binnenstedelijk

Woningbouw- en herstructureringsprojecten worden steeds complexer, waardoor ook de planvorming steeds meer aandacht vraagt. Dit heeft onder andere te maken met de locaties waar wordt gebouwd. In het verleden werd voornamelijk gebouwd op weilanden, tegenwoordig meer en meer binnenstedelijk. In een bestaande bebouwing zijn eisen op het gebied van milieu, verkeer en geluid lastiger uit te voeren.