Bereikbaarheid & Verkeer

Bekijk de voortgang van de betonstort verdiepte ligging

De bouw van de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg schiet al flink op. Check op de voortgangskaart welke delen van de verdiepte ligging beton zijn gestort.


Leestijd: 1 minuut

Bekijk de voortgang van de betonstort verdiepte ligging
Bekijk de voortgang van de betonstort verdiepte ligging

Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep wordt de zuidelijke ringweg verdiept aangelegd. De weg, bestaande uit vier rijstroken, ligt hier op een diepte van zo’n acht meter. Op drie plekken wordt een overkapping op het verdiept liggende deel gelegd: de deksels. Op de deksels komt het Zuiderplantsoen, een nieuw groen park in de stad. In het park komen wandel- en fietspaden. Ook de Hereweg, de Helperzoom en het spoor van het traject Groningen-Assen lopen straks over de deksels heen.

Sinds 2019 wordt er gebouwd aan de verdiepte ligging. Eerst werden er damwanden ingetrild om zo een bouwkuip te vormen. Binnen de bouwkuip wordt zand afgegraven beton gestort voor de vloer, de wanden en de deksels.

Voortgangskaart

Op de kaart is de verdiepte ligging verdeeld in zeven kleine stukken, ook wel moten genoemd. Elke moot heeft een kleur gekregen. De kleur geeft aan hoe ver de betonstort is.

  • Vloerplaat geplaatst (groen)
  • Vloerplaat en plafondplaat geplaatst (bruin) Zijkant/middendeel geplaatst (oranje)
  • De moten waar nog geen beton is gestort, zijn nog wit.
De voortgangskaart van 1 augustus 2022
De voortgangskaart van 1 augustus 2022

Stand van zaken

Op de kaart van 1 augustus 2022 is te zien dat bij moot 2 de vloeren zijn gestort. Bij moot 4 zijn de vloeren, de zijwanden en de deksels klaar. In moot 5 en 6 is het beton gestort voor alle vloeren en voor een aantal zijwanden. In moot 1, 3 en 7 moet het betonstorten nog beginnen.

Planning

De planning is dat de verdiepte ligging in het voorjaar van 2024 in gebruik wordt genomen. Van te voren moeten ook de technische voorzieningen aangelegd en getest worden. Het streven is daarom dat eind 2022 het betonstorten is afgerond.