Privacy en Cookie statement

De Groninger Internet Courant (www.gic.nl) is de merknaam van een nieuwswebsite van Persbureau Tammeling BV. In verband met onze journalistieke werkzaamheden is het in sommige gevallen van belang om persoonsgegevens van jou te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Deze persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technisch en organisatorische wijze beveiligd.
 
GIC.nl zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en voldoet aan de in mei 2018 in werking getrede Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Luncheditie

De Groninger Internet Courant brengt dagelijks op werkdagen een nieuwsbrief via e-mail uit, de Luncheditie. Je dient zich hiervoor zelf aan te melden. Je krijgt na aanmelding een email om jouw inschrijving (nogmaals) te bevestigen. Mocht jij jezelf willen uitschrijven dan is dat mogelijk via een daartoe bestemde afmeldlink onderaan de Luncheditie. De GIC zal e-mailadressen uitsluitend en alleen gebruiken voor het versturen van de Luncheditie.

GIC.nl en social media

GIC.nl is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn en YouTube. Via deze accounts kun je reageren op berichten die de GIC publiceert. De GIC verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt GIC.nl generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik van GIC.nl te analyseren en ons aanbod te verbeteren.

Gevoelige persoonsgegevens

GIC.nl verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden, tenzij ​de verwerking van de bedoelde gegevens noodzakelijk is voor het journalistieke doel.

Delen met anderen

Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. GIC.nl deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of wanneer jij daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.

Cookies

GIC.nl maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag.
Wij gebruiken cookies voor:
het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s.
het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s.
het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt.
het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven.
het optimaliseren van de website.

Link naar andere websites

Op de website tref je soms links aan naar andere websites. GIC.nl is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gic.nl.
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je wel een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Beveiliging

GIC.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gic.nl

Wijzigingen

Net als vele andere ondernemingen doen wij ons best jouw privacy optimaal te beschermen. In verband met mogelijk verbeteringen is het goed denkbaar dat wij dit reglement zullen optimaliseren. Wij staan wat dat betreft open voor jouw suggesties.

Laatst gewijzigd op 2023-03-28 20:16:58