Bereikbaarheid & Verkeer

Binnenkort wandelen in de buurt van het opstelterrein in Haren

Komend voorjaar gaat bij het nieuwe opstelterrein De Vork in Haren het archeologische wandelpark open. Het opstelterrein verhuist binnenkort van Groningen naar Haren, omdat er bij het station in Groningen straks geen ruimte meer voor is.


Leestijd: 1 minuut

Binnenkort wandelen in de buurt van het opstelterrein in Haren
Binnenkort wandelen in de buurt van het opstelterrein in Haren

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in Haren is er archeologisch onderzoek gedaan. De archeologen verwachtten in eerste instantie geen ongebruikelijke vondsten, maar dat bleek anders. Zo vonden ze niet alleen allerlei restanten uit de steentijd, zoals vuursteen, maar ook aardewerk en resten van boerderijken uit de ijzertijd. Archeologische vondsten blijven het beste bewaard in de grond. Daar is in dit geval ook voor gekozen.

Om de bodemvondsten te bewaren en te beschermen, moesten de oorspronkelijke plannen her en der worden aangepast. Alleen de vondsten die zouden worden aangetast door het werk zijn opgegraven.

Eind vorig jaar zijn er op de drassige gedeelten in het wandelpark vlonder aangelegd, zo meldt Groningen Spoorzone. Momenteel wordt nog beplanting geplaatst. Die klus kan naar verwachting deze maand worden afgerond. In februari start de aannemer dan met de bouw van een replica van het skelet van een historische boerderij. Deze boerderij verwijst naar de archeologische vondsten die zijn gedaan op en rond het nieuwe opstelterrein.

Naar verwachting is het park in het voorjaar klaar om bewandeld te worden. Binnenkort start spooraannemer Strukton met de aanleg van de sporen op het opstelterrein en de aanpassing van de sporenbundel tussen station Groningen en het nieuwe opstelterrein.