Bereikbaarheid & Verkeer

'Fietsalliantie Regio Groningen-Assen' moet fiets-infrastructuur naar nóg hoger niveau tillen

Er is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in fietspaden en fietsvoorzieningen in de regio Groningen – Assen. Daardoor is fietsen een serieus alternatief geworden voor autogebruik. Maar het kan allemaal nog veel beter. Daartoe is er een 'Fietsalliantie Regio Groningen-Assen' opgericht. Bovendien is er a.s. donderdag een Fietscongres, bestemd voor professionals die betrokken zijn bij het stimuleren van fietsgebruik.


Leestijd: 1 minuut

'Fietsalliantie Regio Groningen-Assen' moet fiets-infrastructuur naar nóg hoger niveau tillen
'Fietsalliantie Regio Groningen-Assen' moet fiets-infrastructuur naar nóg hoger niveau tillen

In de regio Groningen-Assen wordt er naar gestreefd om méér mensen op de fiets krijgen, want dat is beter voor het milieu, het is goed voor de gezondheid en het helpt mee om de regio bereikbaar te houden. Met een 'Fietsalliantie Regio Groningen-Assen' wil de regio Groningen – Assen het netwerk van mensen die professioneel betrokken zijn bij fietsen in de regio vergroten.

In de regio Groningen-Assen zetten beide provincies, Regio Groningen-Assen, en Groningen Bereikbaar, zich gezamenlijk in voor de fiets. De afgelopen jaren is al veel bereikt en dat willen ze de komende jaren graag verder uitbouwen. Daarover gaat donderdag het Fietscongres, van ’s middags een tot vijf in de Health Hub in Roden.

Sprekers

Het wordt een inspirerend congres voor iedereen die zich binnen de regio beroepsmatig bezighoudt (of méér bezig wil gaan houden) met het thema fiets.

Er is een gevarieerd programma opgesteld: een keynote door Saskia Kluit (directeur Fietsersbond), gevolgd door een tafelgesprek met Arlette van Gilst (programmamanager Fiets, ministerie van I&W), Henk Brink (voorzitter Tour de Force), Philip Broeksma (wethouder gemeente Groningen) en Alex Wekema (wethouder gemeente Noordenveld).

Het volledige programma en meer informatie vindt u hier.

Het kan zeker beter

Dat het met de fietssnelwegen rond Groningen zeker nog beter kan, blijkt uit een test van de ANWB van fietssnelwegen in Nederland. Daarin is ook een test van de fietssnelweg van Groningen naar Ten Boer. Conclusie: ook die weg kan nog worden verbeterd.

Foto boven: Fietssnelweg. (Foto: ANWB)