Bereikbaarheid & Verkeer

Geld voor verbeteringen fietsverbindingen provincie

Er worden nog eens vier fietsverbindingen in onze provincie verbeterd. Zo komt er een nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek, een fietsbrug bij Zoutkamp en wordt de bestaande fietsroute tussen Appingedam en Delfzijl verbeterd.


Leestijd: 2 minuten

Groningen Bereikbaar: “kom zondag op de fiets naar FC Groningen en win mooie prijzen”
Groningen Bereikbaar: “kom zondag op de fiets naar FC Groningen en win mooie prijzen”

In totaal gaat het om een investering van € 6,5 miljoen euro. De provincie en gemeenten werken de projecten dit jaar verder uit. Eind dit jaar beslist de provincie over nog eens € 13 miljoen aan investeringen in het fietsverkeer in Groningen. Zo maakt de provincie fietsen veiliger en nog aantrekkelijker. 

Fietsverbinding Zuidhorn-Leek

De provincie reserveert € 3,2 miljoen voor een nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Leek. Fietsers delen de provinciale weg N978 nu met auto-, vracht- en landbouwverkeer. Het is een drukke weg waar hard wordt gereden. De fietsroute tussen Zuidhorn en Leek is een belangrijke verbinding voor scholieren. De provincie, gemeente Westerkwartier en de omgeving bepalen de komende maanden de nieuwe locatie voor het fietspad. De voorkeur gaat uit naar een fietspad dat gescheiden is van de rijbaan.

Fietsbrug en fietspad Zoutkamp

Er is ruim € 1,5 miljoen beschikbaar voor een nieuwe fietsbrug over het Reitdiep in Zoutkamp. Fietsers delen de Reitdiepbrug nu met autoverkeer. Het is een drukke en toeristische fietsroute, die onderdeel uitmaakt van het Rondje Lauwersmeer. Met een fietsbrug direct naast de bestaande autobrug worden auto- en fietsverkeer op de Nitterweg (N388) gescheiden. Dit verhoogt het comfort voor de fietsers en verbetert de verkeersveiligheid. Aansluitend op de fietsbrug wil de provincie een nieuw fietspad aanleggen ten oosten van de N388 tussen de Sluisweg en S.H. Woldringhstraat. Op die manier ontstaat een comfortabele doorlopende fietsverbinding door Zoutkamp. Hiervoor trekt de provincie € 330.000 uit. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is ook subsidie beschikbaar gesteld voor de fietsbrug.

Fietsroute Appingedam-Delfzijl

De provincie investeert ook in de bestaande fietsroute tussen Appingedam en Delfzijl. De verbeteringen aan het fietspad vallen samen met de bouw van de Eemsdelta Campus in Appingedam, die vanaf het schooljaar 2022/2023 plaats biedt aan 1.700 leerlingen. De provincie en de gemeente Eemsdelta hopen dat de fietsverbinding klaar is bij de opening van de Campus. De provincie stelt € 1.350.000 beschikbaar voor het project.

Fietspad Veendam-Pekela

De provincie draagt € 56.000 extra bij aan de aanleg van een fietspad langs de Drieborghweg bij Veendam. Het fietspad is onderdeel van de fietsroute tussen Veendam en Pekela via Zuidwending. Nu delen fietsers de weg met auto's en landbouwvoertuigen. Door de aanleg van een gescheiden fietspad ontstaat een veilige fietsverbinding tussen Veendam en Pekela. De gemeente Veendam ontving al eerder subsidie van de provincie voor dit project. Het fietspad is begin 2022 klaar.

Fietsvriendelijke provincie

Dit jaar is nog eens € 13 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van fietsverbindingen. De provincie beslist in oktober 2021 over nieuwe fietsprojecten. De provincie werkt continu aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid, voorzieningen en moedigt fietsen aan. Zo wordt Groningen steeds meer een fietsvriendelijke provincie. Meer over de fietsambities van de provincie