Bereikbaarheid & Verkeer

Ineke van Gent (NS) roept ondernemers op mee te denken over toekomstig Stationsgebied

Het Stationsgebied in Groningen staat aan de vooravond van grote veranderingen. Veel is er straks mogelijk in dit enorme gebied, concrete uitgewerkte plannen zijn er nu nog niet. En dat geeft grote kansen en ruimte voor initiatieven van Groningse ondernemers. Ineke van Gent (NS) wil Groningse ondernemers graag betrekken bij de plannen voor een nieuw Stationsgebied. Ze zegt dat in een interview met de Groninger Ondernemers Courant, terug te lezen op een website met alle informatie over het Stationsgebied: www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone


Leestijd: 1 minuut

Stationsgebied
Stationsgebied

Groningen staat aan het begin van een uitdagend traject dat moet leiden tot een opknapbeurt en herwaardering van het Hoofdstation en een deel van het Stationsgebied. Voor het Hoofdstation zijn al vergevorderde plannen, maar voor het gebied achter het station – het Stationsgebied zuidzijde – verkeert de planontwikkeling nog in een zeer pril stadium. Zeker is wel dat er een unieke mogelijkheid ligt er een prachtig, toekomstbestendig gebied van te maken dat dan de komende tientallen jaren een economische motor voor Groningen zou kunnen zijn.

Out-of-the-box

'In dit gebied is nog van álles mogelijk. Ik zou daarom ook heel graag ideeën horen van ondernemend Groningen voor de invulling ervan. We hebben in Groningen met z'n allen maar één keer de kans om het goed aan te pakken en het zou geweldig zijn wanneer ook ondernemend Groningen met ideeën komt!', zo zegt Ineke van Gent, regiodirecteur Noordoost van de Nederlandse Spoorwegen. 'Ik zou het wel spannend vinden als mensen met onverwachte plannen komen en out-of-the box willen denken. Laten we onze fantasie de ruimte geven'.

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone