Bereikbaarheid & Verkeer

Heiwerkzaamheden op het nieuwe Julianaplein begonnen; geluidsoverlast mogelijk

Vandaag, maandag 9 oktober, zijn de heiwerkzaamheden langs het Hoornsediep (oostzijde) en de Maaslaan begonnen. De werkzaamheden duren tot 4 november. In deze periode wordt er hard gewerkt aan het inheien van de funderingspalen voor de geluidsschermen.


Leestijd: 1 minuut

Afbeelding | Aanpak Ring Zuid
Afbeelding | Aanpak Ring Zuid

Geluidsschermen ovonde

Langs de ovonde, die in de toekomst de verbinding vormt van de Brailleweg met de Hereweg, komen in de definitieve situatie geluidsschermen. Deze geluidsschermen worden bevestigd tussen de funderingspalen. Het heien van de palen voor de geluidsschermen gebeurt tussen 9 en 25 oktober. De locatie is aangegeven in het kaartje hieronder, met rode lijnen.

Iedere dag worden er een paar palen ingeheid, het geluid van metaal op metaal is dus niet continu te horen, maar met tussenpozen.

Groenschermen

Langs de Maaslaan komen een aantal groenschermen. De palen hiervoor zijn vrij kort en hoeven niet te worden geheid. Met een trilmachine worden deze palen ingetrild. Dit gebeurt tussen 9 en 11 oktober. In het kaartje hieronder is de locatie aangegeven met de groene lijn.

Afbeelding | Aanpak Ring Zuid

Vervolg

In de komende maanden en in de loop van volgend jaar worden de groen- en geluidsschermen geplaatst.