Bereikbaarheid & Verkeer

Onderzoek naar goederenstromen Bedrijventerrein Zuid-Oost

Alle circa 1400 bedrijven op het Bedrijventerrein Zuidoost kunnen een dezer dagen een enquêteformulier verwachten voor een onderzoek naar het verloop van goederenstromen. Het betreft een onderzoek op initiatief van de organisatie Groningen Bereikbaar, uitgevoerd door de Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport EVO.


Leestijd: 1 minuut

Doel van het onderzoek is om meer zicht te krijgen in alle transportbewegingen naar- en vanaf het terrein, met alle transportmiddelen: van vrachtwagens tot kleinere wagens. Aanleiding voor het onderzoek vormt de aanstaande aanpak van de zuidelijke ringweg, die vanaf 2016 ook invloed zal krijgen op de bereikbaarheid van de bedrijven op zuid-oost.

‘We weten momenteel onvoldoende welke verkeersbewegingen er allemaal zijn. Weliswaar hebben wij verkeerstellingen gedaan, maar ons beeld is nog lang niet scherp genoeg’, vertelt Thomas Faber , mobiliteitsmanager bij van Groningen Bereikbaar.

Het inzicht in de goederenstromen is nodig in verband met te nemen verkeersmaatregelen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Behalve via enquêteformulieren wil Groningen Bereikbaar het inzicht ook verdiepen door het afnemen van interviews.

Een belangrijke nevenfunctie van de enquête is dat bedrijven er even door worden gedwongen om serieus na te denken over de bereikbaarheid, en de mogelijke gevolgen van de aanpak van de zuidelijke ringweg. ‘Het zou best kunnen zijn dat sommige bedrijven daar nauwelijks iets van merken. Maar het is ook mogelijk dat bedrijven daar wel degelijk last van zouden kunnen krijgen. Nadat ze zich dat realiseren kunnen we met elkaar in gesprek gaan, en kijken of we de bedrijven kunnen helpen bereikbaar te blijven tijdens de aanpak van de zuidelijke ringweg’, aldus Thomas Faber.

‘Wat er uit komt: dat weten we nu natuurlijk nog niet. Maar we weten wel dat bereikbaarheid een vitaal economisch belang is voor de ondernemingen. En daarom is het van groot belang dat iedereen even heel serieus nadenkt over de bereikbaarheid tijdens de aanpak van de ringweg’, aldus Thomas Faber.

Meer informatie:  www.groningenbereikbaar.nl