Bereikbaarheid & Verkeer

Provincie reserveert 26 miljoen om Groningers op de fiets te krijgen

De provincie Groningen legt 26 miljoen euro opzij voor het nieuwe fietsprogramma ‘Iedereen op de fiets,’ een programma dat de komende vier jaar loopt. Op deze manier wil de provincie nog meer mensen stimuleren om de fiets te pakken. Het geld gaat onder andere naar betere fietsverbindingen, verkeersveiligheid en nieuwe fietsenstallingen.


Leestijd: 1 minuut

In Groningen wordt al heel wat afgefietst: Bijna driekwart van de Groningers fietst tenminste eens per week. Maar nog lang niet iedereen kiest voor de stalen ros: Eén op de vijf Groningers fietst vrijwel nooit. Daar moet verandering in komen, vindt het provinciebestuur.

Niet-fietsers en aangepaste fietsers

Een deel van die mensen fietst niet vanwege gezondheidsredenen, maar anderen vinden bijvoorbeeld de reistijd te lang. En dan zijn er nog de aangepaste fietsers, bijvoorbeeld driewielers of duofietsen. Voor hen zijn niet alle fietspaden toegankelijk. De fietspaden zijn bijvoorbeeld te smal, of er zijn hekken en paaltjes geplaatst waar aangepaste fietsers niet langs kunnen. In het programma wordt bekeken hoe het fietsen aantrekkelijker gemaakt kan worden voor deze groepen.

Doorfietsroutes

De provincie investeert onder andere in doorfietsroutes om woon-werkverkeer te stimuleren, campagnes en fietsenstallingen met name op overstappunten zoals stations, bushaltes en P+R’s.