Bereikbaarheid & Verkeer

Rotondes in Groningen straks door commerciële bedrijven onderhouden

De gemeente Groningen start binnenkort een proef met het commercieel beheer en onderhoud van groen op rotondes door een gespecialiseerd bedrijf.


Leestijd: 1 minuut

Groningen wil Kardinge-gebied ontwikkelen tot "Vitaliteitscampus"
Groningen wil Kardinge-gebied ontwikkelen tot "Vitaliteitscampus"

Dit gaat gebeuren op acht rotondes aan de ringweg en twee rotondes aan de Bakboordswal in Lewenborg. Een groenbedrijf verzorgt het beheer en onderhoud gratis in ruil voor een bescheiden reclame-uiting op de rotondes.

Dit past in het streven van B&W om meer samen met de stad te doen. Bovendien bespaart de gemeente met de proef een kleine 30.000 euro. De gemeente stelt wel een aantal voorwaarden aan het commercieel beheer van de rotondes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de ecologische structuur van de stad, duurzaamheid, verkeersveiligheid, de ruimtelijke uitstraling en de kwaliteit van het onderhoud. De reclamebordjes mogen niet groter zijn dan 40 x 60 centimeter.

Zuidoost

Op bedrijventerrein Zuidoost maakte de gemeente al eerder dezelfde afspraak met ondernemers. Daar adopteerden ondernemers het beheer en onderhoud van ‘hun’ rotondes in ruil voor reclamebordjes.

Evaluatie

De gemeente evalueert in 2015 of de proef op de rotondes aan de Ringweg, in Lewenborg en op bedrijventerrein Zuidoost voldoet. Belangrijk daarbij is of het groen er beter uitziet. Ook moeten Stadjers de reclamebordjes niet als ‘verrommeling’ ervaren. Bovendien wil het college bij de evaluatie weten of de beheerders van de gemeente én het bedrijf dat de rotondes adopteert tevreden zijn.