Bereikbaarheid & Verkeer

Te weinig ruimte voor Wunderline op toekomstig station Groningen

Op het nieuwe Hoofdstation in Groningen, dat in 2025 klaar moet zijn, zal direct na de verbouwing alweer te weinig perronruimte zijn voor de Wunderline, de treinverbinding met Bremen.


Leestijd: 1 minuut

Dat meldt Dagblad van het Noorden. Het Groninger Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) stelde vragen uit bezorgdheid over de vertraagde Wunderline, die pas op z’n vroegst in 2036 in gebruik genomen kan worden.

Heijnen schrijft dat er op het vernieuwde Hoofdstation ook geen ruimte is voor de rechtstreekse trein. “Daarvoor is eerst meer perroncapaciteit nodig: een extra keerspoor of meer perronruimte.’’

Volgens de staatssecretaris zitten die voorzieningen niet in het ontwerp van de huidige verbouwing en kan ProRail dat in deze fase van de bouw ook niet meer veranderen. Daarmee lijkt het erop dat de provincie, die het initiatief nam voor de verbouwing én de Wunderline, kostbare fouten heeft gemaakt.

Heijnen zegt dat de verbinding tussen Groningen en Leer 17 minuten korter zal zijn als de nieuwe Friesenbrücke, een brug over de Eems, in december 2024, wordt geopend. Voor een verdere verkorting van de reistijd is volgens Heijnen geen noodzaak. “Mocht die er wel zijn, dan vragen we daar via de Wunderline-overleggen aandacht voor bij de verantwoordelijke Duitse partners.’’