Bereikbaarheid & Verkeer

Volop activiteit rond Vrijheidsplein rest dit jaar

In de rest van 2020 zijn er veel verschillende werkzaamheden op en nabij het Vrijheidsplein (het verkeersplein bij de Gasunie). De meeste werkzaamheden hebben te maken met de tijdelijke weg die langs de ringweg wordt aangelegd tussen het Vrijheidsplein en Julianaplein. Daardoor moeten op- en afritten worden verschoven.


Leestijd: 4 minuten

Volop activiteit rond Vrijheidsplein rest dit jaar
Volop activiteit rond Vrijheidsplein rest dit jaar

Vanaf augustus: Tijdelijke weg Vrijheidsplein-Julianaplein

Er wordt gewerkt aan een tijdelijke weg langs de zuidkant van de ringweg tussen Vrijheidsplein en Julianaplein, dus langs de Laan van de Vrede. De bouw van de tijdelijke weg heeft alles te maken met het viaduct over de Paterswoldsweg. Dat viaduct moet worden vervangen. Daarom wordt aan de zuidkant van het bestaande viaduct een tijdelijk viaduct gebouwd. Zodra het verkeer daaroverheen rijdt, kan een deel van het bestaande viaduct worden gesloopt. De tijdelijke weg is nodig om het verkeer richting het tijdelijke viaduct te leiden.

Tot en met 16 november: Rioolleiding bij Leonard Springerlaan

Sinds eind september wordt er gewerkt bijde Leonard Springerlaan (MartiniPlaza). Hier wordt met een gestuurde boring een nieuwe persrioolleiding onder de westelijke ringweg aangebracht, als voorbereiding op de aanpak van deze kruising. De werkzaamheden duren nog tot 16 november. De afslag met de Leonard Springerlaan is tot 2 november dicht. Tot 16 november kan het verkeer vanaf de Concourslaan niet de westelijke ringweg op rijden.

Begin oktober-half november: Donderslaanvijver

De Donderslaanvijver ligt aan de zuidwestkant van het Vrijheidsplein en loopt helemaal door tot aan Laan Corpus den Hoorn. Voor het vernieuwen van het Vrijheidsplein wordt het meest noordelijke deel van de vijver deels gedempt.

Tot en met 30 oktober: Afrit vanaf Julianaplein naar Vrijheidsplein

Aan de noordkant van de ringweg ligt de afrit vanaf het Julianaplein naar het Vrijheidsplein. Deze moet worden verlegd voor het verbreden van het viaduct over de Paterswoldseweg. Daarom wordt deze afrit eerst iets opschoven richting de Expositielaan (deze loopt achter MartiniPlaza langs). Zo ontstaat een middenvak met genoeg werkruimte. Hier kan vervolgens een nieuwe afrit worden gebouwd, die aangesloten wordt op de huidige noordbaan.

26 oktober-6 november: Afrit 36a Stadspark/Martini Ziekenhuis

Het verkeer dat vanaf het Julianaplein komt, kan vlak na het passeren van het Vrijheidsplein de afrit nemen naar Stadspark/Martini Ziekenhuis. Dit is afrit 36a. Ook deze moet worden verlegd. Dat gebeurt in de periode van 26 oktober tot 6 november. Verkeer uit de richting Hoogezand wordt omgeleid via de rotondes bij Hoogkerk, verkeer uit Assen via Laan Corpus den Hoorn. De verbindingsweg van de westelijke ringweg naar de rotondes bij Laan Corpus den Hoorn blijven gewoon open.

26 oktober-18 januari 2021: Fietspad oostzijde Vrijheidsplein

Bij het Vrijheidsplein is ruimte nodig om de tijdelijke weg veilig aan te leggen. Daarom is het fietspad langs de oostkant van het Vrijheidsplein dicht vanaf maandag 26 oktober tot 18 januari 2021. Dat is het fietspad tussen de Laan van de Vrede (in Corpus den Hoorn) en de Expositielaan (bij Martiniplaza). Fietsers worden omgeleid via de Leonard Springerlaan en de Paterswoldseweg.

26-30 oktober: Paterswoldseweg

Eind oktober wordt het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg geplaatst en het nieuwe wegdek aangebracht. De Paterswoldseweg is in de nacht van 28 en 29 oktober gestremd voor alle verkeer. Overdag is de weg van 26 tot 30 oktober deels afgesloten, maar dan kan het verkeer de werkzaamheden wel passeren.

6 november-7 december: Bestaande toerit vanaf Vrijheidsplein naar Julianaplein

De tijdelijke weg die gebouwd wordt, loopt voor een deel over de bestaande toerit van het Vrijheidsplein naar het Julianaplein. Daarom wordt deze toerit een stukje opschoven naar het noorden. Dat gebeurt van 6 november tot 7 december. De werkzaamheden beginnen met het deels ontmantelen van de toerit. Daarna kan de tijdelijke weg worden afgebouwd en de toerit worden verbonden met de tijdelijke weg. De toerit is in deze periode afgesloten voor verkeer. Automobilisten kunnen dan tijdelijk niet vanaf de westelijke ringweg of vanaf de Laan Corpus den Hoorn naar het Julianaplein rijden.

27 t/m 30 november: Omzetten verkeer richting Julianaplein op tijdelijke weg

Voor het omzetten van het verkeer op de tijdelijke weg zijn twee weekenden nodig. De eerste is het weekend van 27 t/m 30 november. Dan is de zuidelijke ringweg afgesloten tussen de westelijke ringweg en het Julianaplein. In dit weekend kan dus ook het doorgaande verkeer vanaf Drachten niet direct het Julianaplein bereiken. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg. Na dit weekend rijdt het verkeer richting het Julianaplein over de tijdelijke weg bij de Laan van de Vrede en het tijdelijke viaduct over de Paterswoldseweg.

11 t/m 14 december: Omzetten verkeer richting Drachten op tijdelijke weg

Twee weken later, dus in het weekend van 11 t/m 14 december, is de andere kant aan de beurt. Dan kan het verkeer dus niet vanaf het Julianaplein naar de westelijke ringweg. De omleiding loopt via de zuidelijke, oostelijke en noordelijke ringweg. Na dit weekend rijdt het verkeer richting Drachten over de voormalige zuidbaan.

Voor beide weekendstremmingen geldt dat de werkzaamheden bij slecht weer opschuiven naar een ander weekend.