Bereikbaarheid & Verkeer

Waarom is de bypass bij Westerbroek nog niet open?

Afgelopen maanden is het knooppunt Westerbroek aan de A7 aangepast zodat het meer verkeer kan verwerken: op de wegen naar de rotonde toe zijn extra rijstroken aangelegd en ook is er een nieuwe bypass aangelegd voor het verkeer richting Hoogezand. Het werk is zo goed als klaar, maar de bypass is nog niet open. Waarom niet?


Leestijd: 1 minuut

Waarom is de bypass bij Westerbroek nog niet open?
Waarom is de bypass bij Westerbroek nog niet open?

Volgens Aanpak Ring Zuid zijn daarvoor twee redenen. De eerste is dat de berm nog moet worden aangevuld met zand. Vanwege PFAS-wetgeving heeft dit een aantal weken stilgelegen. Nu de wetgeving is aangepast, kunnen de werkzaamheden binnenkort worden opgepakt. De planning is dat de bermen in februari worden aangevuld met zand. Hiervoor moet het knooppunt een weekend worden afgesloten.

De tweede reden is dat het voorstel voor de bebording op deze plek nog ter beoordeling bij de wegbeheerders ligt. Er zijn momenteel nog gesprekken gaande over de verkeersveiligheid en deze bebording bij knooppunt Westerbroek. Zonder bebording kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Denk daarbij aan landbouwverkeer dat gebruik maakt van de bypass en vervolgens op de A7 terecht komt. Zodra hier goedkeuring voor is, wordt de bebording geplaatst en kan de bypass in gebruik worden genomen. Wanneer dit zal zijn is niet precies aan te geven.