Bereikbaarheid & Verkeer

Waarom is er tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel?

Vanaf 28 maart tot 9 mei geldt er in de Helperzoomtunnel eenrichtingsverkeer. Auto’s kunnen alleen in oostelijke richting door de tunnel, dus de wijk Helpman uit. Voor veel mensen is dit een dagelijks ongemak. Waarom is de tunnel niet gewoon open?


Leestijd: 2 minuten

Waarom is er tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel?
Waarom is er tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel?

De afsluiting heeft te maken met Operatie Julianaplein, legt Aanpak Ring Zuid uit. Om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, worden er ook in de wijk Helpman tijdelijke maatregelen genomen. Deze maatregelen moeten ook voorkomen dat het autoverkeer zijn weg gaat zoeken door de smalle straten in de wijk die hiervoor niet geschikt zijn. Denk aan de Helper Brink, waaraan ook enkele scholen gevestigd zijn.

Dit zijn de drie verkeersmaatregelen in Helpman, tot aan 9 mei 2022.

  • Vanaf 25 maart is er eenrichtingsverkeer op de Goeman Borgesiuslaan in oostelijke richting.
  • Vanaf 28 maart geldt er overdag eenrichtingsverkeer in de Helperzoomtunnel. Het verkeer kan hier alleen in oostelijke richting. In de avond en de nacht is de tunnel wel in beide richtingen open. Deze tijden zijn deze week iets verruimd. De tunnel is nu dagelijks tweerichtingsverkeer vanaf 18.30 uur tot 07.00 uur de volgende dag.
  • Vanaf 25 maart is in het zuidelijke deel van de Van Houtenlaan de rijrichting voor auto's omgedraaid. Normaal kun je hier alleen in zuidelijke richting rijden, dus naar de Goeman Borgesiuslaan toe. Nu kun je tijdelijk alleen in noordelijke richting rijden, dus vanaf de Goeman Borgesiuslaan naar de De Savornin Lohmanlaan toe.

Alternatieven

Wie vanuit het oosten komt (bijvoorbeeld vanaf de A7 uit de richting Hoogezand) en richting het westen of het centrum moet (bijvoorbeeld naar de binnenstad), heeft verschillende alternatieven. Op de A7 kun je bij knooppunt Westerbroek de Europaweg (de ‘oude A7’) nemen richting de binnenstad. Ook is de zuidelijke ringweg open vanaf de Europaweg tot aan de afrit Hereweg. Moet je vanuit het oosten naar Helpman, dan kun je dit stuk van de ringweg nemen en bij de Hereweg linksaf slaan.

Verkeerssituatie volgen

Voor Operatie Julianaplein is een verkeersteam samengesteld dat dagelijks bekijkt hoe druk het in de stad is. Dat wordt onder andere gedaan met behulp van telkasten langs de wegen, die registreren hoeveel auto’s er langsrijden. Ook wordt de situatie op straat en zelfs vanuit de lucht bekeken. Zo ontstaat er een goed beeld van wat er aan de hand is, waardoor de betrokken partijen – Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar – maatregelen kunnen nemen als dat nodig is.

Volgens die partijen komen er ook veel meldingen binnen over gevaarlijke situaties doordat sommige automobilisten zich niet aan de regels houden. Die meldingen zijn doorgegeven aan de politie. Die gaat vaker controleren.

Fase 5 van Operatie Julianaplein

We zijn nu in fase 5 van deze megaklus. In fase 5 en 6 is de oostzijde van het Julianaplein dicht. Dat betekent dat verkeer vanaf Haren/Assen wel richting Hoogkerk/Drachten kan, maar niet richting Hoogezand. Om de stad enigszins bereikbaar te houden, moet het autoverkeer in deze periode minstens 20 procent lager zijn dan normaal. Dat betekent per dag 80.000 autoritten minder. Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar roepen daarom iedereen op in de periode van Operatie Julianaplein de auto zo veel mogelijk te laten staan. Mensen die in de stad werken, wordt gevraagd thuis te werken. Wie toch naar de stad moet komen, kan dat het beste doen via trein, bus of fiets.