Bereikbaarheid & Verkeer

Weekendstremming Ring Oost tussen afrit Beijum-Noord en knooppunt Boterdiep

De oostelijke ringweg (N46) is van vrijdag 21 augustus 19:00 uur tot uiterlijk maandag 24 augustus 06:00 uur gestremd tussen de afrit Beijum Noord en knooppunt Boterdiep. De bestaande portalen met borden boven de weg en de portalen aan beide kanten van het Boterdiep worden vervangen door één nieuw portaal aan de westkant van het Boterdiep. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de noordelijke, westelijke en zuidelijke ringweg rondom de stad. Klanten van Hornbach en de winkels eromheen kunnen daar via de Noordzeeweg komen.


Leestijd: 1 minuut

Weekendstremming Ring Oost tussen afrit Beijum-Noord en knooppunt Boterdiep
Weekendstremming Ring Oost tussen afrit Beijum-Noord en knooppunt Boterdiep

Stremming
De stremming begint vrijdag 21 augustus om 19:00 uur op de zuidelijke rijbaan, het gedeelte van de stad richting de N7. De noordelijke rijbaan, vanuit de richting Hoogezand, is vanaf 21:00 uur gestremd. De werkzaamheden duren tot uiterlijk maandagochtend 06:00 uur maar de aannemer hoopt om zondagochtend 23 augustus al klaar te zijn.

Fundering
Tijdens de werkzaamheden worden de portalen met borden vervangen. Vrijdagavond en -nacht worden de buizen voor de fundering van het portaal ingetrild. Zaterdag wordt het nieuwe portaal geplaatst worden en tegelijkertijd worden de oude portalen gesloopt en afgevoerd. Op zondag moeten de laatste werkzaamheden worden afgerond.

Geluidsoverlast
De werkzaamheden kunnen de nodige geluidsoverlast veroorzaken. De provincie probeert de overlast tot een minimum te beperken, maar enige geluidhinder is niet te voorkomen. De werkzaamheden die het dichtst bij woningen plaatsvinden worden zoveel mogelijk overdag en 's avonds uitgevoerd.