Bereikbaarheid & Verkeer

Werkzaamheden Ring Zuid gaan door tijdens bouwvak

De bouwvak is deze week begonnen, maar de werkzaamheden aan Ring Zuid gaan gewoon door. Er wordt op verschillende plekken gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. Hier een overzicht van de werkzaamheden:


Leestijd: 2 minuten

Julianaplein dit weekend dicht voor richting Hoogezand-Assen
Julianaplein dit weekend dicht voor richting Hoogezand-Assen

West

Bij de Leonard Springerlaan wordt gewerkt aan de nieuwe aansluiting van de zuidelijke ringweg op de westelijke ringweg en de nieuwe oprit vanaf de Leonard Springerlaan. Deze weg komt een stuk hoger te liggen dan de huidige weg, waarvoor met piepschuimblokken een verhoging wordt aangebracht.

Op het Vrijheidsplein wordt daarnaast gestart met het uitpakken van het beton op de verbindingsboog van de westelijke ringweg naar de zuidelijke ringweg. De torens van de constructie onder de verbindingsboog worden verwijderd tijdens de bouwvak.

Julianaplein

Bij het Julianaplein, aan de kant van de Papiermolen, worden eind juli en begin augustus putten en leidingen aan de ingang van de fietstunnel aangelegd. Ook wordt de vloer van de tunnel aan de kant van de Papiermolen voorbereid, zodat er in september beton gestort kan worden.

Op het Julianaplein wordt tot 20 augustus de oude Julianabrug gesloopt. Tussen 15 augustus en 2 september worden er daarnaast damwand-planken ingetrild voor de definitieve kade van het Noord-Willemskanaal, tussen de tijdelijke brug en de Amaliatunnel. 

Aan de westzijde van de A28 wordt er gewerkt tussen (en op) het Van Iddekingewegviaduct en het Van Ketwich Verschuurlaanviaduct. De werkzaamheden bestaan uit rioleringswerkzaamheden, asfaltering, geleiderails en lichtmasten plaatsen en de verkeerslichten plaatsen bij de kruising met de Vondellaan. Ook wordt de afrit op de Brailleweg richting centrum ingericht.

Zuiderplantsoen

Bij de Frontier wordt een techniekgebouw gebouwd dat op de verdiepte ligging komt te staan. In dit gebouw komt alle techniek samen voor de verdiepte ligging. Denk hierbij aan verlichting, matrixborden en veiligheidssensoren.

Oost

Op de ringweg tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne voert Combinatie Herepoort deze zomer verschillende werkzaamheden uit. De weg krijgt stukje voor stukje het definitieve uiterlijk met nieuwe lichtmasten en een groene middenberm.

Bij de Europaweg wordt het nieuwe viaduct van de ringweg verder uitgebouwd. Eind augustus wordt dat nieuwe deel in gebruik genomen. Ook wordt hier gewerkt aan de nieuwe afrit voor verkeer dat vanaf het Julianaplein richting het centrum rijdt.

Verderop naar het oosten legt de aannemer een nieuwe laag asfalt over twee losstaande rijbanen. Daardoor ontstaat een bredere weg, die straks meer verkeer kan verwerken. Op de nieuwe laag komt geluidsarm asfalt. Ook de boog die de oostelijke ringweg met de zuidelijke ringweg verbindt, krijgt nieuw asfalt.