Bereikbaarheid & Verkeer

Zo gaat de vernieuwde Maaslaan eruit zien

Kortgeleden is Aanpak Ring Zuid begonnen met het herinrichten van de Maaslaan. Dit blijft een woonstraat waar het autoverkeer maximaal 30 km/uur mag. Wel krijgt de straat een nieuwe inrichting.


Leestijd: 1 minuut

In de nieuwe situatie komt er voor de flats een voetpad langs. Daarnaast ligt een rijbaan voor auto’s en fietsers. Aan de zuidzijde van de weg komen parkeerplaatsen haaks op de weg. Het idee om aan beide zijden van de weg langsparkeerplaatsen aan te leggen, is vervallen.

Ook komt er een verbindingsweg voor autoverkeer tussen de Brailleweg en de Hereweg. Deze weg komt te liggen tussen de Maaslaan en de zuidelijke ringweg. De nieuwe verbindingsweg en de Maaslaan hebben geen verbinding met elkaar. De Maaslaan en de verbindingsweg zijn van elkaar gescheiden door een groenstrook. Hierin komen bomen met een wijde, ronde kroon. Ook komen er geluidsschermen langs de ringweg en langs de verbindingsweg.

De Maaslaan blijft in de nieuwe situatie per auto bereikbaar vanaf het Hoornsediep, de Amstelstraat en de Merwedestraat. Fietsers kunnen vanaf de Maaslaan de nieuwe Papiermolentunnel bereiken.

Bron | Aanpak Ring Zuid