Innovatie

RUG zet zich met subsidie voor nieuw onderzoek in voor landbouwtransitie

Hoogleraar duurzaam ondernemen in een circulaire economie Gjalt de Jong (Rijksuniversiteit Groningen) heeft een subsidie van €550.000 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ontvangen voor onderzoek naar nieuwe toekomstbestendige bedrijfsmodellen voor regeneratieve landbouw.


Leestijd: 2 minuten

Hij ontvangt de subsidie namens een onderzoeksconsortium van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Universiteit Utrecht, Wageningen University & Research en het Top Institute Food and Nutrition (TIFN). De RUG investeert €300.000 in het onderzoek, waarmee het totale onderzoeksbudget €850.000 bedraagt.

Toekomstige bedrijfsmodellen

Het doel van het onderzoek is om te verkennen wat in een bepaald gebied nodig is om nieuwe toekomstbestendige bedrijfsmodellen voor de regeneratieve landbouw te ontwerpen. De onderzoekers richten zich op twee gebieden: Noord-Friesland en de Achterhoek. Het onderzoek sluit aan bij de bestaande activiteiten van het onderzoeksconsortium op het gebied van regeneratieve landbouw en het Sicco Mansholt Transitieprogramma van de Universiteit van het Noorden.

Urgenter dan ooit

Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de RUG, onderstreept de leidende rol van de RUG en de Universiteit van het Noorden in de landbouwtransitie: “De transitie naar een nieuwe landbouw is urgenter dan ooit. Het biedt volop kansen voor nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe verdienmodellen waarmee we de natuur in balans brengen met een betere gezondheid en duurzame inkomens voor boeren en ketenpartners. De Jong heeft ruime ervaring met deze complexe verandertrajecten en heeft in zeer korte tijd samen met partners en met de landbouwsector nieuwe stippen op de horizon gezet. Met deze LNV-subsidie en de investeringen van de RUG wordt Noord-Nederland het schoolvoorbeeld van succesvolle transities.”

Nieuw perspectief

De Jong is het ministerie van LNV erkentelijk voor het toekennen van de subsidie: “De Commissie Remkes heeft aangegeven dat nieuwe perspectieven in de landbouw meer dan nodig zijn. Met dit onderzoek en dit consortium van topwetenschappers, de landbouwsector en beleidsmakers kunnen we dit concreet maken. We gaan op zoek naar praktisch toepasbare oplossingen. We hebben allemaal de bezieling om gezond voedsel op een gezonde manier te produceren. Deze uitstekende samenwerking laat zien dat Noord-Nederland en de Achterhoek kraamkamers voor nieuwe duurzame oplossingen zijn.”

Over professor Gjalt de Jong

Afbeelding Gjalt de Jong

Gjalt de Jong is hoogleraar Duurzaam ondernemen in een Circulaire Economie aan RUG/Campus Fryslân, met een ruime staat van dienst in complexe verandertrajecten en duurzaam ondernemen. De Jong stond aan de wieg van Campus Fryslân, de elfde faculteit van de RUG in Leeuwarden waar hij onder andere de masteropleiding Sustainable Entrepreneurship en de Sustainable Start-Up Academy ontwikkelde. Hij is tevens voorzitter van het Centre for Sustainable Entrepreneurship. De Jong zet zich in voor de landbouwtransitie in het kader van de Universiteit van het Noorden en werkt hierin nauw samen met de AgroAgenda Noord-Nederland.

Foto: RUG