Innovatie

Aantal inwoners gemeente Groningen groeit tot 2035 met bijna 14 procent

De gemeente Groningen zal naar verwachting tot 2035 met bijna 14 procent gaan groeien. Dat blijkt uit de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS. De bevolking zal daarmee groeien van ruim 233 duizend inwoners naar bijna 266 duizend inwoners.


Leestijd: 1 minuut

Aantal inwoners gemeente Groningen groeit tot 2035 met bijna 14 procent
Aantal inwoners gemeente Groningen groeit tot 2035 met bijna 14 procent

Gemeenten in het oosten en noordoosten van de provincie Groningen zullen naar verwachting juist gaan krimpen. Volgens de prognose zal de gemeente Oldambt met ruim 7 procent gaan krimpen, en de gemeente Eemsdelta zelfs met meer dan 12 procent.

Heel Nederland zal naar verwachting in 2035 18,9 miljoen inwoners hebben. Dat is 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden. In 54 gemeenten wordt een krimp van meer dan 2,5 procent verwacht. Deze gemeenten liggen vooral in het noorden en langs de oostgrens van het land. Die gemeenten zullen ook sneller vergrijzen dan de grotere gemeenten.

Verder wordt voor een aantal steden specifiek een grote groei verwacht, zoals voor Eindhoven en Almere. Volgens de prognose zal Groningen rond 2040 qua inwoneraantal worden ingehaald door Almere. Dat is momenteel de achtste stad, maar passeert naar verwachting na 2030 Tilburg als zevende stad. Na 2040 zal Almere ook groter zijn dan Groningen en tegen 2050 ook groter dan Eindhoven. Het zal dan de vijfde stad van ons land worden. Verwacht wordt dat Breda in 2050 uit de top tien valt ten koste van Haarlem, een andere stad die sterk groeit.

Prognose kent onzekerheid

De PBL/CBS regionale prognose 2022-2050 (in dit artikel zijn de verwachte ontwikkelingen tot 2035 beschreven) beoogt de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, rekening houdend met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Toch zijn de cijfers altijd met onzekerheden omgeven. Immigratie en woningbouw zijn bijvoorbeeld moeilijk exact te voorspellen. De onzekerheid wordt bovendien groter naarmate verder naar de toekomst wordt gekeken. Daarom zijn onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de regionale prognose opgesteld, waarbij de kans twee op drie is dat de gemeentelijke bevolkingsgroei binnen deze bandbreedte zal blijven.

Foto Folkingestraat: Stella Dekker