Innovatie

Artsen Martini Ziekenhuis gaan elkaar beoordelen


Leestijd: 1 minuut

‘De kwaliteit van de specialist is meer dan alleen een goede medische behandeling geven. De bejegening van de patiënt, de organisatie van de zorg, je houding als collega, zijn allemaal ook erg belangrijk,’ zegt voorzitter van de Medische Staf, Hans de Boer. ‘We streven naar toetsbare kwaliteit en daarom hebben we ervoor gepleit evaluatiegesprekken in te voeren volgens de methode van de 360 graden feedback, waarbij ‘de omgeving’ van de specialist beoordeelt. In de ziekenhuispraktijk is gebleken dat deze methode bij de medisch specialisten de meeste resultaten oplevert.’

De specialist die zich aanmeldt, geeft aan met welke disciplines hij intensief samenwerkt. Uit deze disciplines worden een tiental medewerkers gevraagd een vragenformulier anoniem in te vullen voor de betreffende specialist. Zelf maakt de specialist een uitgebreide portfolio: wat heeft hij gedaan, waar liggen zijn kwaliteiten, wat behoeft verbetering, hoe is de relatie met de patiënt. Beide resultaten worden naast elkaar gelegd en met de hiertoe opgeleide specialist besproken, waarna een actieplan voor het komend jaar wordt vastgesteld. Dit actieplan wordt door de specialist uitgevoerd en is uitgangspunt van het volgende jaarlijkse evaluatiegesprek.

De Boer geeft aan dat deelname aan deze evaluatiegesprekken vrijwillig is. ‘Met een verplichtend karakter: het is wel de bedoeling dat uiteindelijk iedereen meedoet.’ Momenteel zijn elf medisch specialisten opgeleid in het houden van de evaluatiegesprekken. Zij zijn gestart met de eerste ronde. Begin 2010 volgt een tweede groep specialisten de opleiding. Het doel is dat eind 2011 elke medisch specialist in het Martini Ziekenhuis is geëvalueerd.