Innovatie

Bouw grootste zonnewarmtepark van Nederland gestart in Groningen

Het grootste zonnewarmtepark van Nederland wordt in Groningen gebouwd voor duurzaam nutsbedrijf Warmtestad. Het zonthermiepark krijgt een oppervlakte van 12 hectare en zal duurzame warmte leveren aan het Groningse warmtenet.


Leestijd: 1 minuut

Bouw grootste zonnewarmtepark van Nederland gestart in Groningen
Bouw grootste zonnewarmtepark van Nederland gestart in Groningen

Gebiedsontwikkelaar K3, zonneparkontwikkelaar Solarfields en leverancier TVP Solar zijn verantwoordelijk voor het zonnewarmtepark. De zonnewarmte is voldoende voor 25 procent van alle warmte die de ruim 10.000 aangesloten huishoudens en bedrijven uit Noordwest-Groningen verbruiken. 

Bij dit project wordt gebruikgemaakt van een nieuwe techniek. Er worden meer dan 24.000 zonnecollectoren gebruikt. Het verschil met ‘gewone’ collectoren is dat er geen elektriciteit maar warmte wordt opgewekt. 

En in plaats van kabels, loopt er water langs de zonnecollectoren. Dit water, warmt op een zonnige dag op tot zo’n 85 graden Celsius. Een speciale vacuümtechniek in de collectoren maakt het mogelijk om efficiënt hoge temperaturen te produceren. 

Het technisch innovatieve zonproject wordt gebouwd op het voormalig baggerdepot in Dorkwerd, nabij de stad Groningen. Het park wordt landschappelijk en ecologisch ingepast. Naar verwachting zal het park in 2023 in gebruik worden genomen.

Het park is een duurzame en lokale oplossing voor de wens om duurzaam energie op te wekken. Volgens de betrokkenen is het een belangrijk project in het realiseren van een CO2-neutraal en aardgasvrij Groningen. 

Met behulp van zonnecollectoren en de komst van de nieuwe WarmteCentrale, die op donderdag 3 november werd geopend, wordt de warmte straks opgevangen en omgezet naar duurzame warmte voor duizenden Groningers. Zonthermie is hiermee een duurzame, innovatieve en veilige oplossing voor de Groningse warmtevoorziening.

Bij het ontwerp van het zonthermiepark is goed nagedacht over een natuurlijke inpassing in het landschap. Van het 22 hectare grote baggerdepot is 12 hectare bestemd voor zonthermie, waarbij gekeken is hoe er rond de zonnecollectoren de ecologie kan worden gefaciliteerd. Op de overige 10 hectare krijgt de natuur alle ruimte. 

Voor de gehele locatie van 22 hectare is door een ecoloog een ecologisch inrichtingsplan opgesteld. Door aansluiting te zoeken bij het gehele terrein en bij de omgeving, is er verder gekeken dan alleen de inrichting van een zonthermiepark.