Innovatie

De Grote Markt van de toekomst in 360 graden

Bomen en groen, een fontein, zitplekken. Je kunt nu online, en in 360 graden zien, wat de plannen zijn met de Grote Markt in de stad.


Leestijd: 1 minuut

De Grote Markt van de toekomst in 360 graden
De Grote Markt van de toekomst in 360 graden

In de virtuele ruimte bevinden zich meerdere informatiepunten die de bezoeker wat vertellen over de plannen die er liggen voor de Grote Markt. Ook kunnen er vragen gesteld worden, en is de eerste toekomstschets in te zien.

De informatiepunten in de virtuele ruimte zijn gebaseerd op het Programma van Eisen (PvE). Het PvE is in december 2020 door de raad vastgesteld en bevat een overzicht van eisen waaraan het plein moet voldoen, zoals de aanwezigheid van groen en zitplekken. Momenteel wordt, op basis van het PvE, gewerkt aan het ontwerp. Rond september wordt een eerste versie van het ontwerp naar buiten gebracht.

De Grote Markt komt er de komende jaren heel anders uit te zien. Vanaf eind 2021 verdwijnen de bussen van de Grote Markt, waardoor er ruimte ontstaat om het plein een nieuwe invulling te geven. Hét moment om de Grote Markt aan te pakken en opnieuw in te richten tot het hart van de binnenstad, met nog meer ruimte voor voetgangers.

Kijk hier naar de Grote Markt in 360 graden.