Innovatie

DUO en Hanzehogeschool werken samen aan de digitale toekomst van de overheid

De Dienst uitvoering Onderwijs (DUO) en de Hanzehogeschool Groningen gaan samenwerken op digitaal gebied en hebben het DIT-lab (Discover Innovations of Tomorrow) ingericht bij de Digital Society Hub op de Zernike Campus. Harmen Harmsma, Directeur-Generaal van DUO en Dick Pouwels, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, ondertekenen vandaag een overeenkomst voor een meerjarige samenwerking.


Leestijd: 2 minuten

Hanzehogeschool Digital Society Hub: meer studenten helpen bedrijven met digitale oplossingen
Hanzehogeschool Digital Society Hub: meer studenten helpen bedrijven met digitale oplossingen

DIT-lab

In het DIT-lab werken het hoger onderwijs en het Rijk samen aan maatschappelijke vraagstukken rondom betrouwbare digitale dienstverlening van de Rijksoverheid. Het lab brengt expertise uit verschillende ICT-hoeken samen en draagt met onderzoeken bij aan de ontwikkeling van een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven. Harmen Harmsma: “DUO is een enorm ICT-gedreven organisatie. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Hoe mooi is het dan om samen met talenten uit het onderwijs te verkennen wat er allemaal mogelijk is en van elkaar te leren. Daarnaast is goed ICT-personeel schaars. Met deze samenwerking hopen we aan de ene kant expertise uit te wisselen, maar ook potentieel personeel aan ons te binden.” 

Unieke samenwerking

Het initiatief voor het DIT-lab komt voort uit de betrokkenheid van DUO bij het programma I-Partnerschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit rijksbrede programma helpt het hoger onderwijs en het Rijk om structureel samen te werken op het gebied van ICT. Dick Pouwels: “Het is één van de eerste langdurige samenwerkingen die tot stand wordt gebracht tussen een hoger onderwijsinstelling en een ICT-gedreven Rijksorganisatie. We lopen hiermee in het Noorden echt voorop om concreet invulling te geven aan een belangrijke ambitie om meer ICT-personeel op te leiden en te behouden voor het Rijk. Voor de Hanzehogeschool is deze samenwerking een fantastische mogelijkheid om nog betere aansluiting te vinden bij de praktijk en om onze Digital Society Hub ook voor publieke organisaties van meerwaarde te laten zijn.” 

Blockchain

De samenwerking past bij de Nederlandse Digitaliseringsstrategie van het Rijk waarbij samenwerking essentieel is voor de digitale transitie. Daarbij heeft het DIT-lab bijzondere aandacht voor de potentie van blockchaintechnologie voor de dienstverlening van de Rijksoverheid, zowel nationaal als internationaal. Zo onderzoekt  het DIT-lab onder andere hoe en onder welke voorwaarden het European Blockchain Services Infrastructure een middel is voor het betrouwbaarder en sneller kunnen uitwisselen van diplomagegevens, waarbij de student de regie voert over het uitwisselen van zijn of haar diplomagegevens.

Foto: Digital Society Hub