Innovatie

Eerste lening verstrekt vanuit vernieuwd Cultuurfonds voor Monumenten Groningen

Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde heeft de eerste lening ontvangen vanuit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen. Deze lening wordt gebruikt voor de verbouwing en herbestemming van dorpshuis De Kern in Zuidwolde. Daarmee is de eerste lening verstrekt uit het fonds dat vorig jaar door de provincie Groningen is aangevuld met ruim 2,1 miljoen euro.


Leestijd: 1 minuut

Het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen is in beheer bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het Nationaal Restauratiefonds verzorgt de uitvoering. Omdat het fonds nagenoeg leeg was, is het vorig jaar aangevuld door de provincie. Ook is het uitgebreid voor wat betreft de bestedingsmogelijkheden. Vanuit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen kunnen leningen worden verstrekt voor restauratie, eventueel in combinatie met herbestemming en verduurzaming van gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden. Met een lage rente en een looptijd van maximaal 30 jaar kan een bedrag van maximaal €200.000,- geleend worden.

Eerste lening
Dorpshuis De Kern, gebouwd in 1874, is als beeldbepalend dorpsgezicht van grote waarde voor het dorp. Het is door de gemeente aangewezen als karakteristiek pand. Met behulp van de lening kan dorpshuis De Kern in Zuidwolde gerestaureerd en verduurzaamd worden. Ook wordt er een huisartsenpraktijk aan het pand toegevoegd. De dorpsbewoners zijn de drijvende kracht achter de restauratieplannen. Met een inzamelingsactie en zelfwerkzaamheid krijgt het dorpshuis een nieuwe toekomst. 

Aanvragen lening
Eigenaren kunnen een lening aanvragen uit het Cultuurfonds voor Monumenten Groningen. Hierover is informatie te vinden op www.restauratiefonds.nl/cultuurfonds.