Innovatie

Energy Delta Institute en Groningen als “Energie-kenniscentrum’’ versterkt


Leestijd: 2 minuten

EDI en EBN zullen nauw samen gaan werken bij het vergaren en overdragen van kennis op het gebied van energie. Zo kan EBN gebruik maken van EDI’s opleidingsprogramma’s en wordt er, ook in samenwerking met universiteiten en andere organisaties die aan EDI verbonden zijn, gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe, kwalitatief hoogstaande opleidingen. Als associated partner krijgt EBN bovendien zitting in de Advisory Boards van diverse opleidingen.

Daarnaast krijgt EBN toegang tot EDI’s uitgebreide (kennis)netwerk en kan het een rol spelen bij de andere activiteiten van EDI, namelijk het coördineren van onderzoeksprojecten. Omgekeerd kan EDI profiteren van de kennis en ervaring van EBN, met name als het gaat om de exploratie en productie van aardgas.

Volgens Jan Dirk Bokhoven (voorzitter van de Directie van EBN) wil EBN met de samenwerking met EDI bijdragen aan de versterking van de positie van Nederland als gasland: "Naast de eigen gasvoorraden en de goede infrastructuur is de aanwezige kennis een kracht van ons land. EDI helpt die kennis te bundelen en verder te ontwikkelen".

Voor EDI is de samenwerking met EBN als spil in het Nederlandse gasgebouw van groot belang. EDI’s President George Verberg ziet de inbreng van een partner met specifieke kennis over de Nederlandse upstream sector als een versterking van EDI als kenniscentrum.
-1-
Over Energy Delta Institute

EDI is een internationale business school voor energie; een samenwerkingsverband tussen N.V. Nederlandse Gasunie, GasTerra b.v., het Russische OAO Gazprom en de Rijksuniversiteit Groningen, aangevuld met Shell en RWE als strategische partners. Electrabel, Essent en DONG Energy zijn als associated partners bij EDI aangesloten. EDI’s belangrijkste doel is het leveren van een bijdrage aan het opleiden van de huidige en toekomstige energiemanager. In dat kader coördineert EDI onderzoeksprojecten en organiseert zij opleidingen over economische, juridische, management- en geopolitieke aspecten van energie. Hierbij wordt samengewerkt met diverse academische en business partners. Vanaf haar oprichting in 2002 tot nu toe heeft EDI meer dan 1300 deelnemers afkomstig uit 38 landen over de hele wereld, opgeleid.

Over EBN

Ten behoeve van de Nederlandse staat participeert EBN in de exploratie en productie van olie, gas en condensaat in Nederland. In de meeste vergunningen, zowel op land als offshore, heeft EBN een belang van veelal 40%. Ook is EBN aandeelhouder van GasTerra BV (40%). EBNs missie is om voor de Nederlandse samenleving een profijtelijke ontwikkeling van energiebronnen en benutting van de ondergrond te realiseren. Vorig jaar droeg EBN € 5 miljard aan opbrengsten af aan de Nederlandse staat. Bij EBN werken zo’n 65 mensen.