Innovatie

Gaat Groningen haar duurzaamheidsambities halen? Plan voor Regionale Energie Transitie (RES) opgesteld

Stad en provincie Groningen doen een flinke duit in de zak wat betreft de vermindering van de uitstoot van CO2 in Nederland en de overschakeling naar duurzame energie. Tenminste: wanneer gemeenteraden, Provinciale Staten en Waterschappen komende maanden instemmen met een voorstel (RES) om voor 5,7 TWh aan duurzame energie op te wekken.


Leestijd: 1 minuut

Geen ruimte voor Groninger inwoners bij RES
Geen ruimte voor Groninger inwoners bij RES

Dat voorstel is gemaakt door de Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Groningen, en daar is twee jaar aan gewerkt. Ook in alle andere regio's in Nederland zijn dergelijke plannen gemaakt, die ook daar aan volksvertegenwoordigers worden voorgelegd.

In totaal zijn er dertig "RES-regio’s" in Nederland die samen invulling moeten geven aan een deel van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Zo zorgen ze er samen voordat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot dan in 1990. De Regio Groningen is dus ook een van deze RES-regio’s. Samen staan zij voor de opgave om in 2030 jaarlijks tenminste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit te produceren die is opgewekt uit wind- en zonne-energie op land.

Groninger bijdrage

De Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Groningen heeft twee jaar gewerkt om invulling te geven aan de plannen voor Groningen. Deze zijn nu klaar en nu moeten de regionale overheden er een oordeel over vellen. In deze “RES 1.0” staat dat Groningen een bijdrage zal leveren van minimaal 5,7 TWh aan duurzame energieopwekking via zon en wind op land.

In de periode tot en met 30 juni zal dit stuk in de diverse gemeenteraden, Provinciale Staten en de besturen van de waterschappen voorgelegd worden ter vaststelling. Op 1 juli wordt het document dan aan de landelijke RES-organisatie aangeboden.

Wat voor plannen?

Wat betekent eigenlijk 5,7 TWh aan duurzaam opgewekte energie, ‘het bod’ dat Groningen landelijk aanbiedt? Het gaat hier om plannen voor zonneparken en windmolens die vergund zijn, waarvoor subsidie is toegezegd is en ook al netcapaciteit beschikbaar is. Per gemeente zijn deze plannen aangevuld met ambities die eerder al door hun gemeenteraden zijn goedgekeurd.

Alles over deze plannen is te vinden op:

www.regionale-energiestrategie.nl/res+regio+groningen