Innovatie

Gemeente doet forse investering in schoolgebouwen Groningen

De gemeente Groningen investeert de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. De komende twintig jaar wordt er ruim 60 miljoen euro geinvesteerd in schoolgebouwen. De gemeente begint met 18 scholen waarbij de komende vier jaar worden verbouwd, uitgebreid of opnieuw wordt gebouwd.


Leestijd: < 1 minuut

Scholen op maandag mogelijk toch allemaal dicht
Scholen op maandag mogelijk toch allemaal dicht

Het investeringsplan is in nauwe samenwerking met de schoolbesturen opgesteld. De plannen voor de investeringen in de gebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan: ‘Investeren in onderwijs’. “Goede huisvesting levert een belangrijke bijdrage aan het geven van goed onderwijs en zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en leerkrachten”, aldus wethouder Carine Bloemhoff.