Innovatie

Gemeente Groningen zet nu video in voor voorlichting over stand van zaken Hyperloop

De gemeente Groningen gaat binnenkort beginnen met de planvoorbereiding voor een energielandschap in de polder Lageland. Ook wil het bedrijf Hardt Hyperloop een testcentrum aanleggen in deze polder.


Leestijd: 1 minuut

De gemeente Groningen wilde daar tijdens een bewonersbijeenkomst graag informatie over geven, maar door de coronacrisis lukte dat niet. Daarom heeft de gemeente bovenstaande video laten maken, waarin omgevingsmanager Marco Sanders een overzicht geeft van de laatste stand van zaken.

Er zijn op dit moment geen vastomlijnde plannen vanuit de gemeente Groningen of Hardt Hyperloop. Om daar te komen willen we de gemeente graag met omwonenden in gesprek. Het betreft mensen die wonen in het gebied begrensd door het Slochterdiep, Eemskanaal zuidzijde, Lagelandsterweg en Hamweg. Daarnaast wil de gemeente graag samen optrekken met Dorpsbelangen Lageland en de energiecoöperatie Collectief Duurzaam Lageland.

Als aftrap was een informatiebijeenkomst gepland op 30 maart in café De IJzeren Klap in Harkstede.  Helaas kon deze bijeenkomst niet doorgaan vanwege de maatregelen tegen het coronavirus

De gemeente hoopt daarnaast een aantal mensen in de polder te vinden die willen meedenken in een participatiegroep. Voorgesteld wordt dat zij samen met gemeente Groningen en Hardt Hyperloop vijfmaal online bij elkaar komen.