Innovatie

Gemeente pakt Europapark aan: veiligheidsmaatregelen en meer groen

Omdat het Europapark zich steeds meer ontwikkelt als een gemengd stedelijk gebied – waar niet alleen gewerkt, geleerd en gesport wordt, maar ook steeds gewoond – gaat de gemeente de openbare ruimte in het gebied aanpakken. De gemeente wil met zes miljoen euro onder andere de infrastructuur aanpakken en meer groen aanbrengen.


Leestijd: 2 minuten

Impressie toekomstige wijk Vief Kwartier | EFFEKT
Impressie toekomstige wijk Vief Kwartier | EFFEKT

Het Europapark groeit hard. In 2022 werd appartementencomplex Bouma Estate opgeleverd, dit jaar is Nijestee gestart met de bouw van 108 sociale huurwoningen aan de Tonkensstraat, en even verderop worden 300 woningen gerealiseerd in het toekomstige stadsdeel Vief Kwartier.

“Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er steeds meer bewoners komen en dat er behoefte is aan een andere inrichting van de openbare ruimte”, zegt wethouder Rik van Niejenhuis. “Dit pakken wij gefaseerd aan in lijn met de groei van het Europapark.”

Het gaat voor nu om vier herinrichtingsprojecten: een deel van de Boumaboulevard, de Verlengde Lodewijkstraat, de Eelkemastraat en de zuidoostkant van de Euroborg.

Groener en veiliger

Een groot deel van de Boumaboulevard krijgt een groene middenberm, waardoor het veiliger is om over te steken en de snelheid van het autoverkeer omlaag gaat. De bocht in de Verlengde Lodewijkstraat wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt. Er komt ook een stoep aan beide kanten en de aansluiting met het fietspad naar het station wordt iets verlegd. Voor een deel van de Eelkemastraat is met bewoners een plan gemaakt voor vergroening van de brede stoep.

Het gebied ten zuidoosten van de Euroborg wordt opnieuw ingericht tot een groen gebied waar je kunt verblijven en wandelen. Met de herinrichting gaat ook een lang gekoesterde wens in vervulling van het college: een nieuwe fietsverbinding vanaf de Helperzoomtunnel via bedrijventerrein Zuidoost richting Meerstad.

Het college van B&W wil zes miljoen gaan investeren in deze projecten. De volgende stap is het maken van een gebiedsvisie voor de doorontwikkeling van het Europapark. Hierin wordt gekeken of er verdere aanpassingen in het verkeer nodig zijn om doorstroming te bevorderen en waar plekken zijn voor meer woningen en/of kantoren. Ook het verder verbinden van de parkzones in Europapark hoort hierbij. Begin volgend jaar gaat de gemeente hierover in gesprek met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Meer informatie over het Europapark staat op gemeente.groningen.nl/europapark.