Innovatie

GGD Groningen start onderzoek gevolgen corona

GGD Groningen start vanaf 13 september met de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Hiermee worden de gevolgen van corona op de volksgezondheid, het welzijn en de leefstijl van de volwassen bevolking in kaart gebracht. Dit onderzoek vindt plaats met behulp van een vragenlijst in de periode van september tot en met december 2022. Ruim 30.000 Groningers ontvangen een uitnodiging per post. Naast vragen over de algemene gezondheid en de leefstijl bevat de vragenlijst specifieke vragen over coronagerelateerde problemen zoals psychische klachten, long-COVID, uitgestelde zorg en de impact van het coronavirus.


Leestijd: 1 minuut

GGD Groningen start onderzoek gevolgen corona
GGD Groningen start onderzoek gevolgen corona

In het hele land

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan deze Gezondheidsmonitor. Dit gebeurt op dezelfde wijze. Hierdoor is het mogelijk de resultaten op regionaal niveau te vergelijken. De GGD’en werken hierin samen met het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uitnodiging vragenlijst

Inwoners van de provincie Groningen kunnen vanaf 13 september een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Gezondheidsmonitor. Het CBS heeft willekeurig ruim 30.000 Groningers geselecteerd. GGD Groningen hoopt dat de mensen die een uitnodiging krijgen, mee willen doen aan dit onderzoek.

Resultaten

De resultaten van de Gezondheidsmonitor 2022 worden in juni 2023 bekend gemaakt. Groninger gemeenten en landelijke overheden gebruiken de cijfers van de Gezondheidsmonitor als basis voor hun gezondheidsbeleid. Met de uitkomsten kunnen zij samen bepalen wat nodig is om de gezondheid van haar inwoners te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie over de Gezondheidsmonitor en de bijbehorende privacyregeling is te vinden op de website van de GGD: www.ggd.groningen.nl.