Innovatie

Groninger archieven gaan het wereldwijde web op

De Groninger Archieven gaan on-line. Maandag 26 maart vindt de officiële opening plaats van de website www.groningerarchiefnet.nl, een gezamenlijke website van de Groninger waterschappen, bijna alle Groninger gemeenten, de provincie en de Groninger Archieven.


Leestijd: 1 minuut

De site geeft een overzicht van waar en wanneer welke archieven kunnen worden geraadpleegd en vermeldt bovendien adressen, contactpersonen en openingstijden van alle bestaande archieven. Ook titels van het bewaarde archiefmateriaal en inventarissen zijn er te vinden.Het is de bedoeling dat de site in de toekomst wordt uitgebreid. De gemeenten en waterschappen beheren zelf hun archieven. Veel mensen weten niet, dat die materialen voor historisch onderzoek, maar ook voor de eigen administratie veel boeiende en belangrijke materialen bevatten.Met GroningerArchiefNet wordt de bereikbaarheid en het gebruik van de archieven makkelijker en sneller. Op de site zijn, naast een uitgebreide zoekfunctie, veel links naar andere interessante sites, en hij biedt de mogelijkheid om vragen te stellen per e-mail, of om je mening te geven. De instellingen overwegen om in de toekomst ook namenbestanden toe te voegen, die voor familieonderzoek erg interessant zijn. Bovendien wordt er gekeken of gedigitaliseerde originelen er wellicht op worden gezet, zodat de interessante stukken direct van het net gelezen kunnen worden.