Innovatie

Hanzehogeschool: ‘Nederlands bedrijfsleven geeft online vacaturebanken een 6.6’


Leestijd: 2 minuten

Inmiddels is 96 % van de organisaties bekendmet het medium on-line vacaturebanken. Dit blijkt uit het onderzoek dat driestudenten van de Hanzehogeschool, faculteit economie te Groningen afgelopenvoorjaar hebben uitgevoerd.Dat wil niet zeggen dat het gebruik van on-line vacaturebanken inmiddels degedrukte media is gepasseerd, want 83% van de bedrijven maakt nog steedsgebruik van kranten en tijdschriften, voor het werven van personeel. 48% vandeze bedrijven is tevreden over de snelheid waarmee hun vacatures wordeningevuld, terwijl 38% ontevreden is. De reacties op depersoneelsadvertenties in de gedrukte media zijn volgens de helft van deondervraagden van voldoende kwaliteit, maar het aantal reacties neemt af.Inmiddels heeft 74% van het Nederlandse bedrijfsleven wel eens gebruikgemaakt van on-line vacaturebanken voor het werven van personeel, meestal incombinatie met de gedrukte media.De onderzoekers concluderen dat acht van de tien werkgevers denken/vindendat een combinatie van advertenties in gedrukte media en op vacaturesiteseen betere respons geeft, terwijl 78% van de Nederlandse werkgevers vanmening is dat alleen het inzetten van on-line vacaturebanken niet voldoendeis voor het aantrekken van personeel.De top 3 meest gebruikte (en geraadpleegde?) on-line vacaturebanken zijn:Monsterboard, Jobnews en de Nationale Vacaturebank. De naamsbekendheid vande verschillende vacaturesites onder het Nederlandse bedrijfsleven is alsvolgt:1. Monsterboard (59%),2. Jobnews (52%),3. Stepstone (39%),4. Newmonday (34%)5. De Nationale Vacaturebank (21%).De kleinere spelers op de e-recruiment markt zullen zeer binnenkort met dedoor Monsterboard voorspelde shake-out geconfronteerd worden. Uit onderzoekblijkt dat bedrijven met name de bekendste vacaturebanken inschakelen. Ditbevestigt de visie van Suzanne Ekel van Monsterboard, die deze voorspellingenige tijd geleden al deed. De top 3 bekendste vacaturebanken zijnwww.Monsterboard.nl, www.Jobnews.nl en nieuwkomerwww.NationaleVacaturebank.nl Een shake-out voor de kleinere vacaturebankenis dan ook op korte termijn te verwachten.Momenteel zijn er meer dan 400 vacaturebanken actief in Nederland. Onderzoekwijst uit dat alleen de grootste vacaturebanken zullen overleven.Meer dan een derde van de bedrijven is niet op de hoogte dat het on-lineplaatsen van vacatures op sommige vacaturesites, zoals de NationaleVacaturebank en 12jobs, gratis is. Toch heeft de Nationale Vacaturebankreeds een flinke naamsbekendheid van 21% . Zij krijgen hun inkomstenvoornamelijk van bedrijven die banners op hun site plaatsen. Een grootaantal van de ondervraagde bedrijven erkent het nut van online advertisingen is van plan de komende 12 maanden een banner te plaatsen op een van devele on-line vacaturebanken.Tot slot bleek uit het onderzoek dat 62% van de ondervraagden het komendejaar gebruik wil (te gaan) maken van personeelswerving via het internet.