Innovatie

Het "onderwijs van de toekomst" nu al op Zernike Campus in Groningen

Aan de Rijksuniversiteit Groningen, op de Zernike Campus, is onlangs een cursus afgerond waarmee ervaring wordt opgedaan om te komen tot het ‘onderwijs van de toekomst’. Daarbij wordt het onderwijs gegeven in zogenaamde ‘Active Learning Classrooms’. In plaats van dat studenten passief luisteren naar hoorcolleges in grote collegezalen, ontstaan er leergemeenschappen waarin makkelijk geswitcht kan worden tussen online en off-line, en kunnen studenten individueel of in groepen werken.


Leestijd: 3 minuten

Het "onderwijs van de toekomst" nu al op Zernike Campus in Groningen
Het "onderwijs van de toekomst" nu al op Zernike Campus in Groningen

'Inspirerend en heel interactief!', 'De tijd vliegt voorbij in deze colleges', 'Veel meer contact tussen docent en medestudenten' en 'Geweldig'. Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen waren erg enthousiast na hun eerste cursus als onderdeel van de Lean Six Sigma Learning Community van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ook Bas Baalmans, docent en projectleider bij het Groningen Digital Business Center (GDBC) is zeer tevreden over de nieuwe manier van lesgeven.

'De manier waarop de docent eenvoudig kan schakelen tussen groepswerk in kleinere teams, plenaire feedback en uitleg geven werkt heel goed. Deze actieve leerruimte biedt veel meer flexibiliteit dan de meer traditionele collegezalen.'

Het vak werd gegeven in één van de zogenaamde Zernike Experimentele Onderwijsruimtes (ZEO). ZEO markeert de verdere uitvoering van het vierjarige project Tijdelijke Experimentele Onderwijsruimtes (TEO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Begonnen in de voormalige openbare bibliotheek (in het centrum van Groningen) als tijdelijke huisvesting voor leerruimtes, heeft TEO nu de mogelijkheid zich permanent te vestigen op de Zernike Campus. ZEO is een initiatief van de drie samenwerkende Zernike-faculteiten en vindt plaats op de Zernike Campus, waar bijna de helft van de studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) colleges volgt.

Bij de Active Learning Classrooms worden studenten meer centraal gepositioneerd in de onderwijsactiviteiten binnen deze ruimtes. Docenten worden gestimuleerd in hun denkproces over lesgeven, wat resulteert in onderwijsstrategieën die meer studentgericht zijn:

een belangrijk onderdeel op de agenda van het Strategisch Plan van de RUG. Docenten van de verschillende faculteiten kunnen ervaring opdoen met blended learning, omdat de ruimtes het mogelijk maken om snel te schakelen tussen centrale instructie en groepswerk in een online en op locatie context.

'Schakelen tussen offline en online en tussen decentraal groepswerk en centrale instructie is precies wat deze inspirerende ruimtes mogelijk maken', vertelt Baalmans.  'Ook het concept van de learning community is een perfect format om te combineren met de ZEO. Studenten sluiten zich vrijwillig aan bij deze leergemeenschappen om kennis op te doen en hun cv te verbeteren. Ze krijgen wel een certificaat en in deze specifieke course de mogelijkheid om een green belt te behalen, maar krijgen geen studiepunten hiervoor.' Er is dus ook enige vrijheid om te experimenteren met inhoud, werkwijzen en leerplekken.

Er waren 25 studenten in deze cursus, verdeeld over vijf groepen. De studenten volgen verschillende MSc- en BSc-opleidingen van verschillende faculteiten. De cursus begon met een korte 'elkaar leren kennen'-oefening, met wat ouderwetse uitgeprinte foto's, gevolgd door een toelichting op de cursus en een eerste introductie in de Lean-theorie. Student en docent schakelden tussen de klassieke collegevorm en proactief teamwerk, waarbij studenten continue de kennis in oefeningen toepasten.

Op deze manier werd het geheel erg praktijkgericht. Ondertussen maakt de groep gebruik van online tools zoals Perusall, Menti en Kahoot!, naast Google-apps en online mindmapping, en varieerde deze manier van werken met typische offline methodes zoals post-its, flip-overs en groepsdiscussies.

Na deze eerste course in de ZEO concludeert Baalmans: 'Kijkend naar de doelen die we met deze ruimtes nastreven, zijn mijn ervaringen tot nu toe zeer positief. Omdat ze absoluut meer studentgericht zijn en ook effectiever voor studenten. En voor de docenten zijn de ruimtes zeer geschikt om ervaringen met blended learning tools en didactiek op te doen. Schakelen tussen centraal en decentraal en offline versus online zijn inspirerend voor beide groepen, studenten en docenten!'