Innovatie

Hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Groningen in gebruik genomen

Netbeheerder TenneT heeft afgelopen weekend de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Groningen in gebruik genomen. De verbinding is belangrijk voor elektriciteitstransport vanuit de Eemshaven, waar steeds meer energie wordt opgewekt en aan land wordt gebracht.


Leestijd: 1 minuut

De Eemshaven is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot energieknooppunt van nationaal en internationaal belang. Elektriciteit van centrales, wind- en zonneparken wordt er verbonden met alle windstreken. Ook hoogspanningskabels uit Denemarken en Noorwegen komen er aan land.

De verbinding tussen de Eemshaven en Groningen heeft een spanning van 380.000 Volt (380 kV). De bouw van de verbinding duurde drie jaar, na een voorbereidingstijd van dertien jaar. De verbinding loopt van de Eemshaven naar hoogspanningsstation Vierverlaten, nabij de stad Groningen.

Tegelijk met de nieuwe verbinding is ook het nieuwe 380 kV-hoogspanningsstation bij Vierverlaten in gebruik genomen. Van hieruit verdeelt TenneT elektriciteit over verbindingen met andere delen van Groningen, Drenthe, Friesland en de netten van de regionale netbeheerder Enexis.

Windparken op de Noordzee

De verwachting is dat de Eemshaven de komende jaren alleen maar belangrijker wordt als het gaat om elektriciteitstransport. Zo doet het ministerie van Economische Zaken momenteel onderzoek naar het aansluiten van 4,7 gigawatt aan windparken vanaf de Noordzee op de Eemshaven.

Project nog niet klaar

Met het in gebruik nemen van de nieuwe hoogspanningsverbinding is het project Eemshaven-Vierverlaten nog niet klaar. De ‘oude’ 220 kV-masten en -geleiders moeten nog worden weggehaald. Dat zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden afgerond.

Daarnaast investeert TenneT in een landschapsprogramma met allerlei groene en cultureelhistorische maatregelen in een zone aan weerszijden van de nieuwe verbinding. De provincie Groningen coördineert de uitvoering die in 2028 gereed moet zijn.