Innovatie

‘Krapte in zorgsector overschat’, zegt Gronings IT-bedrijf


Leestijd: 2 minuten

Zorgmediair (www.zorgmediair.nl) is in het leven geroepen om werkgeversen werknemers in de zorg sneller en eenvoudiger met elkaar in contact tebrengen. Daarbij wordt arbeidsbemiddeling langs traditionele wegengecombineerd met werving & selectie via Internet. Internet is eenbelangrijke aanvulling op het wervingsinstrumentarium van werkgevers inde Zorg & Welzijn. Werkzoekenden maken al veelvuldig gebruik van hetnieuwe medium om in contact te komen met nieuwe werkgevers. Sinds destart van het samenwerkingsinitiatief Zorgmediair in oktober 2001 hebbenreeds meer dan 700 werkzoekenden hun CV geplaatst op de vacaturebank vanZorgmediair. Dagelijks bezoeken meer dan 400 werkzoekenden de websitewww.zorgmediair.nl om vacatures te raadplegen en te solliciteren of omhun CV te plaatsen.Het internetgebruik onder werkgevers in Zorg & Welzijn komt slechtsmoeizaam op gang. Vooral in Noord-Nederland overtreft het aanbod opInternet van werkzoekenden de vraag ruimschoots. Werkgevers beginnen nupas nu de mogelijkheden van Internet te verkennen. Daarbij worden zijveelal gehinderd door het ontbreken van een Internetaansluiting op dewerkplek. Daarnaast speelt de onbekendheid met het medium eenbelangrijke rol. Om werkgevers in de zorg meer bekend te maken met de kracht van Internetals wervingsinstrument organiseert Zorgmediair dit voorjaar workshops.Deelname is voor werkgevers in de Zorg & Welzijn geheel gratis. Tijdensde workshops worden P&O-ers wegwijs gemaakt op Internet en wordt ruimaandacht besteedt aan de mogelijkheden van Internet als additioneelwervingskanaal. Ook na de workshops wordt hulp geboden en kunnendeelnemers een beroep op ondersteuning doen voor het internetgebruik opde werkplek.Zorgmediair is in bespreking met potentiële samenwerkingspartners doorheel Nederland om zo vraag en aanbod van banen in de Zorg tecentraliseren. Door centralisatie van vraag en aanbod en het combinerenvan on line werving (Internet) met de traditionele wervings- enselectietechnieken kan het vermeende tekort aan personeel in de zorgaanzienlijk worden gereduceerd. Zorgmediair is een samenwerkingsverband van Mediflex (www.mediflex.net)en Notenbomer Internet Center bv (www.notenbomer.nl). De meer dan 10jaar ervaring van Mediflex met arbeidsbemiddeling voor de Zorg & Welzijnwordt gecombineerd met de jarenlange kennis en ervaring van NotenbomerInternet Center bv op het gebied van de ICT.