Innovatie

Nieuwe Groningse subsidieregeling voor aanleg bomen

De provincie Groningen opent een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuw bos, bomen langs wegen en op erven in het landelijk gebied van Groningen. De kosten voor onder meer de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond zijn subsidiabel. Extra bomen en groen helpen om de CO2-uitstoot te verkleinen, de biodiversiteit te vergroten en de omgeving mooier, groener en gezonder te maken. De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarbij de provincie de komende 10 jaar 750 hectare groen wil realiseren.


Leestijd: 1 minuut

Nieuwe Groningse subsidieregeling voor aanleg bomen
Nieuwe Groningse subsidieregeling voor aanleg bomen

Subsidie aanvragen

Vanaf maandag 5 september tot 1 november 2022 kunnen inwoners, stichtingen, waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders een aanvraag indienen bij de provincie. De subsidie is bedoeld voor de aanleg van minimaal een hectare bos, het uitbreiden van een 0,5 hectare bestaand bos, het planten van minimaal 22 grotere bomen, bijvoorbeeld langs een weg of laan, en voor het planten van minimaal vijf grote bomen op ten minste vijf erven. De bomen moeten klimaatbestendig zijn, streekeigen en die geschikt voor de bodem. Denk hierbij aan een eikenboom op zandgrond. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: provinciegroningen.nl/bosenhout.

Bos in Groningen?

Groningen staat bekend om het open landschap, maar de provincie heeft ook een gevarieerde verzameling bos en andere soorten groen. Er is oud bos in Westerwolde en er zijn talrijke dorpsbossen die in de tachtiger jaren zijn aangeplant. Bij de vele Groningse borgen, landgoederen, boerderijen en kerken staan prachtige oude bomen en bosjes. Het programma Bos en Hout is er op gericht dat het uitbreiden van bossen en andere beplantingen past in het landschap. Daarvoor is een kansenkaart Bos en Hout gemaakt, die aangeeft waar de provincie uitbreiding wil stimuleren.