Innovatie

Nieuwe opleiding op gebied van ‘cybersecurity’ voor ICT professionals : Security Engineer

Maandag 20 mei start IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, de tweede editie van de leergang Security Engineering/ Ethical Hacking. Deze technische leergang biedt ICT-professionals die zich willen om-/ bijscholen de mogelijkheid zich te specialiseren in het vakgebied ‘cybersecurity’. Het programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het noordelijke bedrijfsleven.


Leestijd: 1 minuut

Arne Padmos, hogeschooldocent Netwerk & Security Engineering, verzorgt deze leergang in combinatie met specialisten uit de praktijk.

Het is van groot belang dat er voldoende cybersecurityprofessionals worden opgeleid voor deze digitale maatschappij. Internet is tegenwoordig één van de belangrijkste middelen in onze samenleving en steeds meer apparaten staan in contact hiermee. De beveiligingsrisico’s nemen hierdoor toe. Een Security Engineer beveiligt deze systemen tegen interrupties en/of misleidingen. Het gaat hier om het netwerk, de serveromgeving en de applicaties. Naast het beveiligen, geeft de Security Engineer advies over de beveiliging en zorgt voor awareness binnen de organisatie. De Ethical Hacker voert testen uit om te beoordelen of het netwerk, de serveromgeving en de applicaties veilig zijn.

Als security engineer en ethisch hacker kan je een belangrijke bijdrage leveren binnen je eigen organisatie door te helpen technische zwakheden bloot te leggen en door security te integreren in de ontwikkelcyclus van systemen. Hierdoor kunnen dure securityincidenten en herstelwerkzaamheden worden voorkomen”. aldus, hoofddocent Arne Padmos.

De leergang Security Engineering/ Ethical Hacking kent een unieke opzet. Het programma is flexibel opgebouwd, zodat je kan kiezen voor de volledige leergang of een keuzevariant van het programma die beter bij je ambities en ervaringen past. De leergang bestaat uit de volgende onderdelen: Security Engineering (technisch), Security Management (organisatorisch), Ethical Hacking en Security by Design. Het traject wordt afgesloten met een Security Project (eindopdracht). Het gaat om praktische vaardigheden samen met de achterliggende theorie. Ideaal voor professionals met een IT-achtergrond die zich willen toespitsen op cybersecurity.

Klik  voor meer informatie over de leergang Security Engineering/ Ethical Hacking.