Innovatie

NOM steekt samen met Friesland Bank 60 miljoen in ICT bedrijven

De Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij in Groningen gaat via haar verzelfstandigde dochter Newion Investments en de Friesland Bank tientallen miljoenen steken in de ontwikkeling van ICT-ondernemingen.


Leestijd: 1 minuut

Om de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) in het Noorden te bevorderen wil de NOM bedrijven helpen door hen tegen aantrekkelijker voorwaarden dan bij normale banken kapitaal beschikbaar te stellen. Newion, gevestigd in Heerenveen, heeft daartoe een fondsvermogen tot haar beschikking van 28 miljoen Euro, oftewel zo’n zestig miljoen gulden.Behalve met kapitaal wil Newion de jonge en kansrijke ICT bedrijven ook behulpzaam zijn met het geven van adviezen en hand- en spandiensten.Newion is ontstaan uit de verzelfstandiging van de ICT-portefeuille van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord Nederland (NOM). In die portefeuille ‘zitten’ nu 16 ICT-ondernemingen, in personeelsgrootte variërend van 10 tot 500 medewerkers. Behalve de NOM is ook de Friesland Bank Investments grootaandeelhouder, terwijl F. van Lanschot Bankiers mede-aandeelhouder is.