Innovatie

NS-station Winschoten wordt ict-centrum


Leestijd: 1 minuut

Deze zomer werkt men nog hard aan een het verven en gebruiksklaar maken van de voormalige stationsrestauratie, waar het centrum zich na de zomer zal vestigen. Voor het project worden vijf vrouwen geselecteerd, die samen een ict-firma zullen opstarten. Deze firma zal op een nog nader te bepalen wijze weer andere vrouwen in de ict verder helpen.Anderzijds zal de nog op te zetten firma het lokale Midden- en Kleinbedrijf over de mogelijkheden van de ict-toepassingen informeren. Projectmanager Sjoert Fleurke: ‘Slechts vijftig procent van het MKB in Oost-Groningen heeft email en minder dan tien procent internet. Dat is erg weinig. We proberen met dit project door te houding van ‘Wat mot ik er mit’ heen te breken.’Het centrum is onderdeel van het Europese project European Electronic Railway (EER). In het kader van de EER worden op verschillende plaatsen in Europa leegstaande stationsgebouwen tot ict-centra omgebouwd. Het gaat voornamelijk om achtergestelde regio’s waar relatief weinig vrouwen in de ict-sector werken. In Groningen is volgens Sjoert Fleurke de man-vrouw verhouding in de sector 90-10, tegen landelijk 80-20. ‘Het doel van dit project is om die cijfers te veranderen en hiermee de participatie van vrouwen in de ict-sector te vergroten’, aldus Fleurke.Het project is al in 1998 opgezet, maar kampte net als soortgelijke projecten in Europa met opstartproblemen. Pas dit jaar, na ingrijpen van de EER, kwam het project echt van de grond.