Innovatie

Rijksuniversiteit Groningen maakt wetenschapsforum op internet


Leestijd: 1 minuut

Mede-initiatiefnemer Annette Scheepstra: ‘Er gebeurt zoveel leuk onderzoek aan de RUG! We willen dit graag delen met een groter publiek.’ Er is een eerste webcast van Michael Koetter over de rol van het IFM en de crisis op de huizenmarkt. Koetter maakt deel uit van het Global Development Team. Dit speciaal voor Kennisdebat opgerichte team onder leiding van Bart van Ark zal regelmatig op deze site bijdragen leveren over bijvoorbeeld Innovatie, Arbeidsproductiviteit, China/Azië, Europa-VS, of Concurrentie-kracht.

Op Kennisdebat presenteren RUG-wetenschappers interessante visies en degelijke achtergrondinformatie voor alle belangstellende leken, journalisten, scholieren uit het studiehuis en collega-onderzoekers. Het publiek wordt uitgenodigd te reageren, omdat juist bij interactiviteit iedereen gebaat is. Scheepstra: ‘Er is veel onderzoek gedaan, maar de resultaten zijn vaak niet bekend bij een breder publiek en spelen dan ook nauwelijks een rol in het maatschappelijke debat. Hier hopen wij met Kennisdebat iets aan te veranderen.’
Interactief en stimulerend
Bij Kennisdebat wordt de discussie gevoerd en gevoed door wetenschappers én bezoekers. Wetenschappelijke kennis leidt immers geregeld tot debat. Niet alleen is de betrouwbaarheid is soms een punt van discussie (bijvoorbeeld bij klimaatmodellen), maar ook de gevolgen van wetenschappelijke kennis (wat betekent het dat ziekterisico’s te meten zijn?) of de ethische implicaties van onderzoek (levensverlenging versus levenskwaliteit). Het publiek kan zelf meningen geven, discussies inzetten, reageren op stellingen, blogs volgen of meedoen aan polls.

Drie lagen
Kennisdebat heeft steeds wisselende onderwerpen, die zijn uitgewerkt in een structuur van drie lagen. Eerst vindt de bezoeker toegankelijke, beknopte informatie. Via deze laag kan doorgelinkt worden naar verdiepende achtergrondkennis, waarbij ook de mediakeuze (audio, video, slideshow) kan verschillen. De derde laag, ten slotte, betreft het ‘onversneden’ wetenschappelijke werk. Er is een verwijsstructuur naar documenten waarop inzichten zijn gebaseerd of gerelateerd. Dit zijn publicaties van RUG-wetenschappers en anderen, bijvoorbeeld proefschriften en artikelen.