Innovatie

Storing bij DUO Groningen, maar Dienstverlening ‘’lijdt niet er niet onder’’


Leestijd: 1 minuut

Wekelijks ontvangen ongeveer 20.000 studenten digitaal bericht van DUO als zij een wijziging hebben doorgegeven. De studenten zijn van tevoren geïnformeerd over deze situatie. Zodra de storing verholpen is, komen de op papier verstuurde berichten alsnog digitaal voor hen beschikbaar. Naar verwachting gebeurt dat in de loop van deze maand. Er zijn geen documenten of klantgegevens verloren gegaan.

In maart heeft DUO een nieuw systeem in gebruik genomen om in- en uitgaande post digitaal vast te leggen en te verwerken. Dit was nodig om de verdergaande digitalisering van de dienstverlening mogelijk te maken. Ondanks uitgebreide testen vertoonde het nieuwe systeem in april ernstige verstoringen. Samen met de leverancier onderzoekt de directie ICT van DUO de oorzaak.

DUO voert voor het ministerie van OCW onder andere wetten en regelingen uit op het gebied van bekostigen van onderwijsinstellingen, verstrekken en innen van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten, het beheer en de uitwisseling van gegevens gekoppeld aan het onderwijsnummer, het verzorgen van het proces van aanmelding, selectie en plaatsing hoger onderwijs, diploma-erkenning en -legalisatie, de organisatie van school- en staatsexamens en het verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten. Daarnaast fungeert DUO als Nationaal Europass Centrum Nederland. Voor het ministerie van BZK voert DUO activiteiten uit op het gebied van het inburgeringsbeleid en naturalisatie.