Innovatie

Subsidie voor project Trans-Plant: minder vlees en meer plant in ons eetpatroon

Trans-Plant heeft maandag een bijdrage gekregen vanuit een aanjaagfonds van de Universiteit van het Noorden. Trans-Plant is een project dat zich inzet voor de transitie naar een meer plantaardige samenleving.


Leestijd: 1 minuut

Subsidie voor project Trans-Plant: minder vlees en meer plant in ons eetpatroon
Subsidie voor project Trans-Plant: minder vlees en meer plant in ons eetpatroon

Binnen het project werken de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool samen om de transitie naar een plantaardige samenleving te versnellen, met name in het Noorden. “De milieu-impact van de productie en consumptie van voedsel is dramatisch hoog”, laat Trans-Plant weten. “Een verschuiving van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten in ons voedingspatroon biedt ongekende mogelijkheden om niet alleen onze CO2-voetafdruk te verminderen, maar ook landbouwdieren zoals koeien en varkens uit de voedselketen te bevrijden en, eerlijke arbeid te stimuleren terwijl we tegelijkertijd onze gezondheid verbeteren en de biodiversiteit vergroten.” 

Voedselbossen en boerenmarkten

De transitie die het project voor ogen ziet is daarom gericht op het plantaardiger maken van voedselketens en voedingspatronen. Dat willen de partijen bereiken door het ontwikkelen van alternatieve voedselnetwerken, waar zowel boeren als burgers deel van uitmaken, zoals voedselbossen en boerenmarkten. “Geen systeem waar business-as-usual de overhand heeft, maar een meer democratisch, participatief en betrokken systeem waarin menselijk en niet-menselijk leven wordt gerespecteerd.” 

Trans-Plant Platform

De komende tijd wil Trans-Plant een Trans-Plant Platform opzetten. Daarin willen ze allerlei partijen, al bestaande initiatieven én onderzoeksgemeenschappen (Living Labs) samenbrengen om die transitie mogelijk te maken.