Innovatie

UMCG onderzoekt corona-patiënten die thuis ziek waren

Het UMCG gaat onderzoek doen onder corona-patiënten en hun gezinsleden. Het gaat daarbij specifiek om patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen. Met de studie willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in de impact en gevolgen van de ziekte op deze grote groep patiënten en hun familie. Er is meer kennis nodig om patiënten die thuis geïsoleerd zijn goed te behandelen en de richtlijnen te verbeteren.


Leestijd: 1 minuut

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie van het UMCG in samenwerking met de GGD’s Groningen, Drenthe, Friesland en IJsselland.

Richtlijnen over COVID-19-diagnoses en -behandelingen worden ontwikkeld terwijl deskundigen nog niet alles weten over deze nieuwe ziekte. De meeste aandacht in onderzoek gaat naar patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen. Over de impact en gevolgen voor niet-ziekenhuispatiënten -hun besmettelijkheid, de verspreidingsroutes van de virussen en hoelang zij in isolatie moeten blijven- is nog niet veel bekend.

Met het onderzoek willen onderzoekers meer kennis vergaren over hoe de ziekte bij deze groep patiënten verloopt. De kennis kan helpen om patiënten in de toekomst de juiste behandeling te kunnen geven en bijtijds te kunnen nagaan wanneer hun ziektebeeld gaat verslechteren.

De onderzoekers willen zo’n 200 positief geteste personen inclusief hun gezinsleden volgen.

De noodzaak en het belang van dit onderzoek is groot in de huidige fase van versoepeling van alle maatregelen en de mogelijke nieuwe uitbraken die daarvan het gevolg zijn. Het onderzoek duurt nog 6 maanden.